Rejestracja

Koszt udziału w Kongresie:

Rejestracja – 749 zł/os. netto + 23% VAT.
Uczestnicy poprzedniej edycji Kongresu otrzymują 5% rabatu. Rabat nie dotyczy Członków ZPF.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ

  Dane do Faktury VAT

  Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej.


  Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestnika zostały podane w oparciu o jego zgodę.


  1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w związku z udziałem w Kongresie jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk oraz Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (dalej „Administratorzy”).
  2. Dane będą przetwarzane przez Administratorów w celach organizacyjnych, w tym kontaktu w sprawach związanych z Kongresem, a zwłaszcza:
  1) przesłania potwierdzenia rejestracji na Kongres;
  2) wpisania na listę uczestników Kongresu;
  3) przesłania podziękowań za udział w Kongresie.
  3. Podanie danych Administratorom jest dobrowolne, jednak niezbędne do bycia uczestnikiem Kongresu (ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wpisania na listę uczestników).

  Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych.
  Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, w tym prawa przysługujące uczestnikowi, określa Regulamin Kongresu.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje na przetwarzania danych osobowych przez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k., kliknij TUTAJ.


  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w celach związanych z przekazywaniem informacji o zbliżających się wydarzeniach.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, w celach marketingowych, w tym do przesyłania informacji handlowych, newsletterów oraz innej formy komunikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także informacji marketingowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje w tym zakresie, kliknij TUTAJ.

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie przez ZPF moich danych osobowych do SAS Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 27/31, 01-633 w Warszawie, która będzie je przetwarzać w celach marketingowych, w tym do przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej okazjonalnych wiadomości e-mail o organizowanych wydarzeniach oraz informacji o produktach i usługach SAS. Aby zapoznać się z Polityką Prywatności SAS kliknij TUTAJ.


  Kod zniżkowy

  Uwagi

  Skąd się Państwo dowiedzieli o Kongresie

  Pytanie weryfikacyjne - proszę o podanie prawidłowej wartości:

   

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Organizatorem wydarzenia jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
  2. Warunkiem udziału w Kongresie jest:
   a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
   b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A., numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
   c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
   d. Uczestnik po uiszczeniu opłaty za udział w Kongresie otrzyma wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami Fakturę VAT. Faktura VAT jest wystawiana 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.
   e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie/Konferencji upływa na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia.
   f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 30 dni przed planowaną datą wydarzenia, uiszczona opłata jest zwracana w 100%.
   g. Na 30 dni do daty wydarzenia jest tylko możliwa włączenie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl podając nowe dane uczestnika.
  3. Pełny regulamin: Regulamin