Rejestracja

Koszt udziału w Kongresie on-line:

Rejestracja Early birds do 13 października 2021 r. – 549 zł/os. netto + 23% VAT.
Rejestracja Standard po 13 października 2021 r. – 799 zł/os. netto + 23% VAT.
Uczestnicy poprzedniej edycji Kongresu otrzymują 5% rabatu. Rabat nie dotyczy Członków ZPF.

 

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Organizatorem wydarzenia jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
 2. Warunkiem udziału w Kongresie jest:
  a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
  b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A., numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
  c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
  d. Uczestnik po uiszczeniu opłaty za udział w Kongresie otrzyma wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami Fakturę VAT. Faktura VAT jest wystawiana 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.
  e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie/Konferencji upływa na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia.
  f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 30 dni przed planowaną datą wydarzenia, uiszczona opłata jest zwracana w 100%.
  g. Na 30 dni do daty wydarzenia jest tylko możliwa włączenie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl podając nowe dane uczestnika.
 3. Pełny regulamin: Regulamin