Rejestracja

Koszt udziału w Kongresie:

W zależności od sytuacji epidemicznej Organizator umożliwi udział w Kongresie stacjonarnie (liczba miejsc jest ograniczona)

Koszt udziału stacjonarnego

Rejestracja – 1000 zł/os. netto + 23 % VAT.

Rabat 5% dla uczestników poprzedniej edycji Kongresu.

 

RABATY NIE ŁĄCZĄ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ

  Dane do Faktury VAT

  Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej.


  OŚWIADCZENIA

  Podane za pośrednictwem formularza dane osobowe przetwarzane będą przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w celach związanych z zawarciem umowy oraz organizacją udziału w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez ZPF, w tym prawa przysługujące uczestnikowi, określa Regulamin.

  Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestnika zostały podane w oparciu o jego zgodę.  * - pole obowiązkowe

  Kod zniżkowy

  Uwagi

  Skąd się Państwo dowiedzieli o Kongresie

  Pytanie weryfikacyjne - proszę o podanie prawidłowej wartości:

   

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Organizatorem wydarzenia jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502
  2. Warunkiem udziału w Kongresie jest:
   a. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego online.
   b. Wniesie opłaty. Opłaty należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia. Rachunek bankowy Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A., numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000.
   c. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kongresie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu oraz jest dla Uczestnika wiążące i stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w Konferencji wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
   d. Uczestnik po uiszczeniu opłaty za udział w Kongresie otrzyma wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami Fakturę VAT. Faktura VAT jest wystawiana 30 dni przed planowaną datą wydarzenia.
   e. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w Kongresie/Konferencji upływa na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia.
   f. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 30 dni przed planowaną datą wydarzenia, uiszczona opłata jest zwracana w 100%.
   g. Na 3O dni do daty wydarzenia jest tylko możliwa włączenie zmiana uczestnika. Zmiany uczestnika należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl podając nowe dane uczestnika.
  3. Pełny regulamin, Regulamin