Aktualności

Przyszłość sektora zarządzania wierzytelnościami z perspektywy zmian legislacyjnych

18/12/2019
W dniach 19-20 listopada br. w Warszawie odbył się X Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, gromadzący ponad 200 uczestników – interesariuszy rynku wierzytelności, w tym urzędów i świata akademickiego, ważnych dla tego rynku podmiotów instytucjonalnych i organizacji konsumenckich, wierzycieli pierwotnych i wtórnych. Po raz kolejny stworzono znakomitą przestrzeń do otwartej dyskusji o...

Jakie znaczenie dla branży zarządzania wierzytelnościami ma wyrok TSUE w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego?

29/11/2019
W ramach dyskusji nad zmianami legislacyjnymi w sektorze zarządzania wierzytelnościami, która miała miejsce podczas X Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, osobny panel dyskusyjny został poświęcony wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w kontekście wyroku z dnia 3.10.2019 r. w sprawie kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. – Nie ulega wątpliwości, że wyrok TSUE z...

Najlepsi wierzyciele pierwotni i wtórni nagrodzeni laurami CESSIO 2019

19/11/2019
Związek Przedsiębiorstw Finansowych przyznaje coroczne nagrody za stosowanie najwyższych standardów uczestnikom procesu kupna–sprzedaży wierzytelności lub przejęcia ich do obsługi. CESSIO, bo o nich mowa, to wyróżnienia dla tych, którzy stosują najwyższe standardy w obrocie wierzytelnościami, wzmacniając w ten sposób zaufanie stron kontraktu – wierzycieli pierwotnych i wtórnych oraz świadczących usługi...

Lista nominowanych do CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności 2019

13/11/2019
  Kapituła konkursu o Laur CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności dokonała wyboru zwycięzców, którzy zostaną nagrodzeni podczas pierwszego dnia organizowanego przez ZPF Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, tj. 19 listopada br. CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności to kategoria umożliwiająca praktykom rynku finansowego dokonanie oceny oferentów serwisujących wierzytelności oraz wyboru i wyróżnienia tych...

Kto zdobędzie tegoroczną nagrodę CESSIO Inwestorów?

12/11/2019
Już po raz czwarty Związek Przedsiębiorstw Finansowych zorganizował konkurs CESSIO Inwestorów, będący narzędziem do oceny wierzycieli wtórnych, przystępujących do przetargu na kupno portfela wierzytelności, dokonywanej m.in. przez banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, firmy telekomunikacyjne oraz firmy ubezpieczeniowe, organizujące przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności. Bezpośrednim efektem oceny praktyk biznesowych jest opisanie...

Poznaj nominowanych do tegorocznych nagród CESSIO Outsourcingu

08/11/2019
14 firm znalazło się w gronie nominowanych do tegorocznej edycji nagród CESSIO Outsourcingu, umożliwiającej praktykom rynku zarządzania wierzytelnościami dokonanie oceny jakości przeprowadzanych przez wierzycieli pierwotnych postępowań ofertowych na outsourcing wierzytelności oraz wyboru i wyróżnienia tych z nich, których standardy organizacji postępowania ofertowego oceniane są najwyżej. Nominowane podmioty to: Avon BNP...

Kto zdobędzie Laur CESSIO 2019?

07/11/2019
Już 19 listopada, podczas pierwszego dnia organizowanego przez ZPF Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami poznamy laureatów tegorocznej edycji Laurów CESSIO, czyli wyróżnień dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności. Pierwszym etapem wyłonienia zwycięzców było głosowanie praktyków sektora zarządzania wierzytelnościami za pomocą ankiety on-line. Ostatecznego wyboru laureatów dokonała Kapituła...

Promocja najlepszych standardów działania w nowej odsłonie

14/11/2016
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce realizuje we współpracy z firmą doradczą KPMG kolejną inicjatywę, nakierowaną na promocję i upowszechnianie najlepszych standardów na rynku zarządzania wierzytelnościami – Laur CESSIO Inwestorów. Jej celem jest nagrodzenie wierzycieli wtórnych, którzy w procesie zakupu portfela wierzytelności działają w oparciu o najwyższe standardy. Proces wyłaniania i...

Nowe propozycje opodatkowania funduszy inwestycyjnych wymagają ponownego przemyślenia

14/11/2016
Uczestnicy rynku kapitałowego i finansowego zostali niedawno zaskoczeni zgłoszeniem poselskiego projektu ustawy, który zakłada między innymi objęcie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) podatkiem dochodowym. Eksperci i praktycy rynku finansowego są zgodni, że przyjęcie regulacji w aktualnym kształcie nie tylko skutecznie zahamuje pożyteczny dla naszej gospodarki rozwój FIZ, ale może wręcz doprowadzić...

Wierzytelności hipoteczne i korporacyjne zmienią rynek windykacyjny. Podsumowanie VI Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami

27/12/2015
Polskie firmy, zarządzające wierzytelnościami, wykazują duże zainteresowanie ekspansją na rynkach zagranicznych. Jednocześnie same stają się przedmiotem zainteresowania znaczących inwestorów zagranicznych. Jedną z przyczyn procesów konsolidacyjnych i pozyskiwania zewnętrznych partnerów, zachodzących na polskim rynku wierzytelności, mogą stanowić malejące stopy zwrotu, a w związku z tym – potrzeba tworzenia sojuszy, zdolnych do...