CESSIO Inwestorów

Laur CESSIO INWESTORÓW to WYRÓŻNIENIE, którego celem jest dokonanie oceny wierzycieli wtórnych,  przystępujących do przetargu na sprzedaż portfela wierzytelności.

W realizację pierwszej edycji Lauru CESSIO INWESTORÓW włączył się osobiście dr Mieczysław Groszek, przedstawiciel Związku Banków Polskich, Członek Kapituły CESSIO, uznając ten projekt za bardzo ważny i pożyteczny dla środowiska bankowego w Polsce. Idea przedsięwzięcia nawiązuje do projektu Lauru CESSIO (przejdź do strony), gdzie wierzyciele wtórni oceniają podmioty, które organizują przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności. Bezpośrednim efektem oceny praktyk biznesowych, będzie opisanie profilu instytucji przystępującej do przetargu na sprzedaż portfeli wierzytelności, która w opiniach wierzycieli pierwotnych odpowiada najwyższym standardom.


 

Kapituła Lauru CESSIO 2020 i 2021

  • Robert Jurkiewicz, Partner, PwC
  • Tadeusz Białek, Wiceprezes ZBP
  • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu
  • Artur A. Trzebiński, Doradca Zarządu, ZPF
  • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan

Wyniki CESSIO INWESTORÓW 2020 i 2021

I miejsce – Eos Ksi Polska Sp. z o.o.
II miejsce – Intrum Sp. z o.o.
III miejsce – Kruk S.A.

Wręczenie nagród

Uroczyste wręczenie Lauru CESSIO INWESTORÓW odbyło się w trakcie pierwszego dnia XII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami w dniach 21-22 września 2021 we Wrocławiu. Relacja z rozdania nagród CESSIO znajduje się pod linkiem CESSIO 2020 i 2021.

 

Wyniki CESSIO INWESTORÓW 2019

I miejsce – Hoist Polska S.A
II miejsce – Intrum Sp. z o.o.
III miejsce – EOS Polska oraz Kruk S.A.

 

Kontakt

Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z Laurem oraz Kongresem Zarządzania Wierzytelnościami jest Anna Jankowska, Manager Projektów, mail: ajankowska@zpf.pl, tel. 58 302 92 05.

Zasady Głosowania

1. Głosować mogą instytucje – wierzyciele pierwotni (m.in. banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, firmy telekomunikacyjne oraz firmy ubezpieczeniowe), które organizowały przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 30 czerwca 2021.

2. Oceniać można firmy zarządzające wierzytelnościami, które uczestniczyły w przetargach na kupno portfeli wierzytelności w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 30 czerwca 2021.  Oceniać można nie tylko zwycięzców poszczególnych przetargów, ale również wszystkich uczestników postępowań przetargowych.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera pytania w 5 obszarach:

I. Przebieg przetargu
II. Umowy o zachowaniu poufności (UoZP NDA)
III. Umowa cesji
IV. Obsługa posprzedażowa
V. Ogólna ocena jakościowa nabywcy i współpracy w zakresie obsługi transakcji

Odpowiedzi w każdym z kryteriów są punktowane ocenami od 1-10 w zależności od rodzaju pytania, przy czym 10 punktów jest zawsze oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można maksymalnie 3 instytucje.

6. Regulamin przyznawania lauru Cessio Inwestorów – Pobierz