CESSIO

Nagroda CESSIO to istotne wyróżnienie w szeroko rozumianej branży zarządzania wierzytelnościami. Zawiera ona w sobie dwa komponenty: z jednej strony jest katalizatorem znaczenia dobrych praktyk na rynku wierzytelności, z drugiej strony stanowi wyróżnienie indywidualnej relacji i jej przebiegu pomiędzy podmiotami tego rynku. Nagroda ta jest elementem misji ZPF upowszechniania na rynku finansowym wysokich standardów działania oraz ugruntowuje rolę firm zarządzania wierzytelnościami jako istotnej składowej ekosystemu gospodarczego.Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF

Laur CESSIO to WYRÓŻNIENIE dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności – jedyny jak dotąd projekt w tym obszarze.


Kapituła Lauru CESSIO 2020 i 2021

  • Robert Jurkiewicz, Partner, PwC
  • Tadeusz Białek, Wiceprezes ZBP
  • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu
  • Artur A. Trzebiński, Doradca Zarządu, ZPF
  • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan

Wyniki CESSIO 2020 i 2021

Laur CESSIO 2020 i 2021 – Kategoria: Wierzyciele pierwotni z sektora bankowego

I miejsce – Santander Bank Polska S.A.
II miejsce – MBank S.A.
III miejsce – Santander Consumer Bank S.A.

Laur CESSIO 2020 i 2021 – Kategoria: Wierzyciele pierwotni z sektora niebankowego

I miejsce: P4 Sp. z o.o.
II miejsce: Orange Polska S.A.
III miejsce: Everest Finanse S.A.

Wręczenie nagród

Uroczyste wręczenie Lauru CESSIO odbyło się w trakcie pierwszego dnia XII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami w dniach 21-22 września 2021 we Wrocławiu. Relacja z rozdania nagród CESSIO znajduje się pod linkiem CESSIO 2020 i 2021.

 

Wyniki CESSIO 2019

CESSIO 2019 – Kategoria: Wierzyciele pierwotni z sektora bankowego

I miejsce – Santander Consumer Bank S.A.
II miejsce – Credit Agricole Bank Polska S.A.
III miejsce – MBank S.A.

CESSIO 2019 – Kategoria: Wierzyciele pierwotni z sektora niebankowego

I miejsce: Vivus Sp. z o.o.
II miejsce: P4 Sp. z o.o. oraz Polkomtel Sp. z o.o.
III miejsce: Orange Polska S.A.

 
Relacja
Relacja z rozdania nagród CESSIO znajduje się pod linkiem: CESSIO –  przejdź

 

Kontakt

Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z Laurem CESSIO oraz Kongresem Zarządzania Wierzytelnościami jest Anna Jankowska, Manager Projektów, mail: ajankowska@zpf.pl, tel. 58 302 92 05.


Zasady głosowania

1. Głosować mogą firmy zarządzające wierzytelnościami, które wzięły udział w przetargach na sprzedaż portfeli wierzytelności organizowanych przez wierzycieli pierwotnych w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 30 czerwca 2021r.

2. Głosować można na instytucje organizujące przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności: m.in. banki, firmy leasingowe, firmy telekomunikacyjne oraz firmy ubezpieczeniowe. Wyłonienie laureatów przebiega w ramach dwóch kategorii: sektor bankowy i sektor niebankowy.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera zestawienie elementów przetargów:

a Organizacja przetargu
b. Wycena wierzytelności
c. Projekt umowy sprzedaży wierzytelności
d. Obsługa posprzedażowa

Ocena każdego z elementów przetargu jest w określona w skali punktowej od 1 do 10, przy czym ocena 10 jest oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można co najmniej 3 instytucje z sektora bankowego i/lub niebankowego.

6. Regulamin przyznawania lauru Cessio – Pobierz