O KZW

 

XII KONGRES ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI – 21-22 września 2021, Wrocław

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami, organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, wpisał się na stałe w kalendarz projektów w tym obszarze. To aktualnie największy cykliczny projekt kongresu branżowego.

Kongres jest miejscem spotkania oraz otwartej dyskusji na najbardziej aktualne kwestie dotyczące stanu i perspektyw sektora zarządzania wierzytelnościami, a przy tym inspirującego miejsca spotkania sektora zarządzania wierzytelnościami, w tym dostawców wierzytelności i firm świadczących usługi w tym zakresie.

W dotychczasowych dziewięciu Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami uczestniczyło już blisko 1800 osób, które reprezentowały wysoką kadrę kierowniczą z takich sektorów, jak bankowość, telekomunikacja, firmy pożyczkowe, windykacyjne, ubezpieczeniowe, leasingowe, factoringowe, dostawcy mediów, fundusze sekurytyzacyjne. W kongresach brali udział również przedstawiciele wielu innych sektorów, świadczących komplementarne usługi do zarządzania wierzytelnościami, w tym dostawcy rozwiązań informatycznych, dostawców i zarządzających informacją gospodarczą, firm doradztwa strategicznego oraz podatkowego.

W ramach Kongresu odbywa się Gala wręczenia Lauru CESSIO na najlepiej zorganizowany przetarg na sprzedaż wierzytelności – więcej informacji.