Wydarzenia

CESSIO OUTSOURCINGU
– Serwis Wierzytelności

Poprzednie edycje ważnego, samorządowego projektu Lauru CESSIO doprowadziły do wypromowania, i upowszechnienia najlepszych standardów organizacji przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. Od 2018 roku, za pomocą CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności, dajemy Państwu szansę na dokonanie oceny oferentów serwisujących wierzytelności oraz wyboru i wyróżnienia tego z nich, którego standardy pracy oceniane są najwyżej.

Zasady głosowania

1. Głosować mogą instytucje – wierzyciele pierwotni, którzy organizowali postępowania ofertowe na outsourcing wierzytelności w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

2. Oceniać można firmy zarządzające wierzytelnościami, na wierzycieli pierwotnych, którzy w okresie w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 maja 2022 r. organizowali postępowania ofertowe na outsourcing wierzytelności. Oceniać można nie tylko zwycięzców poszczególnych przetargów, ale również wszystkich uczestników postępowań przetargowych.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera pytania w 5 obszarach:
a. Przygotowanie i złożenie oferty serwisowania wierzytelności
b. Umowa o współpracy w zakresie serwisowania wierzytelności
c. Obsługa posprzedażowa – realizacja usługi serwisowania wierzytelności
d. Ogólna ocena jakościowa Oferenta.

Odpowiedzi w każdym z kryteriów są punktowane ocenami od 1 do 10 w zależności od rodzaju pytania, przy czym 10 punktów jest zawsze oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można maksymalnie 5 instytucji.

6. Regulamin przyznawania Lauru CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności – Pobierz

——————————————————————————

Kapituła Lauru CESSIO 2021

 • Robert Jurkiewicz, Partner, PwC
 • Tadeusz Białek, Wiceprezes, ZBP
 • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny, Związek Polskiego Leasingu
 • dr Artur A. Trzebiński, Doradca ds. Ekonomicznych, ZPF
 • Maciej Witucki, Prezydent, Konfederacja Lewiatan

 

Wyniki CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności 2021

 • I miejsce – Kaczmarski Inkasso Sp.j.
 • II miejsce – Aforti Collections S.A.
 • III miejsce – KRUK S.A.

Uroczyste wręczenie Lauru CESSIO 2021 miało miejsce w trakcie pierwszego dnia XII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbył się w dniach 21–22 września 2021 r. we Wrocławiu.

 

Wyniki CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności 2019

 • I miejsce – Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Sp.k.
 • II miejsce – Intrum Sp. z o.o.
 • III miejsce – KRUK S.A.

Zasady głosowania

1. Głosować mogą instytucje – wierzyciele pierwotni, którzy organizowali postępowania ofertowe na outsourcing wierzytelności w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

2. Oceniać można firmy zarządzające wierzytelnościami, na wierzycieli pierwotnych, którzy w okresie w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 maja 2022 r. organizowali postępowania ofertowe na outsourcing wierzytelności. Oceniać można nie tylko zwycięzców poszczególnych przetargów, ale również wszystkich uczestników postępowań przetargowych.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera pytania w 5 obszarach:
a. Przygotowanie i złożenie oferty serwisowania wierzytelności
b. Umowa o współpracy w zakresie serwisowania wierzytelności
c. Obsługa posprzedażowa – realizacja usługi serwisowania wierzytelności
d. Ogólna ocena jakościowa Oferenta.

Odpowiedzi w każdym z kryteriów są punktowane ocenami od 1 do 10 w zależności od rodzaju pytania, przy czym 10 punktów jest zawsze oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można maksymalnie 5 instytucji.

6. Regulamin przyznawania Lauru CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności – Pobierz