Wydarzenia

CESSIO OUTSOURCINGU

W 2017 r. rozszerzono zakres Lauru CESSIO o nową kategorię – CESSIO OUTSOURCINGU. Kategoria ta pozwala praktykom rynku zarządzania wierzytelnościami na dokonanie oceny jakości przeprowadzanych przez wierzycieli pierwotnych postępowań ofertowych na outsourcing wierzytelności oraz wyboru i wyróżnienie tego z nich, którego standardy organizacji postępowania ofertowego oceniane są najwyżej.

Zasady Głosowania

1. Głosować mogą instytucje – wierzyciele wtórni, którzy brali udział w postępowaniach ofertowych na outsourcing wierzytelności w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 maja 2022 r. 

2. Oceniać można wierzycieli pierwotnych, którzy w okresie w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 maja 2022 r. organizowali postępowania ofertowe na outsourcing wierzytelności. Oceniać można nie tylko zwycięzców poszczególnych przetargów, ale również wszystkich uczestników postępowań przetargowych.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera pytania w 5 obszarach:
a. Organizacja przetargu
b. Cennik
c. Umowa o współpracy
d. Obsługa posprzedażowa
e. Wymiana danych

Odpowiedzi w każdym z kryteriów są punktowane ocenami od 1 do 10 w zależności od rodzaju pytania, przy czym 10 punktów jest zawsze oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można maksymalnie 5 instytucji.

6. Regulamin przyznawania lauru CESSIO Outsourcingu – Pobierz

——————————————————————————

Kapituła Lauru CESSIO 2021

 • Robert Jurkiewicz, Partner, PwC
 • Tadeusz Białek, Wiceprezes, ZBP
 • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny, Związek Polskiego Leasingu
 • dr Artur A. Trzebiński, Doradca ds. Ekonomicznych, ZPF
 • Maciej Witucki, Prezydent, Konfederacja Lewiatan

 

Wyniki CESSIO OUTSOURCINGU 2021

 • I miejsce – Bank Pocztowy S.A.
 • II miejsce – ING Bank Śląski S.A.
 • III miejsce – Bank Ochrony Środowiska S.A.

Uroczyste wręczenie Lauru CESSIO 2021 miało miejsce w trakcie pierwszego dnia XII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbył się w dniach 21–22 września 2021 r. we Wrocławiu.

 

Wyniki CESSIO OUTSOURCINGU 2019

 • I miejsce – Orange Polska S.A.
 • II miejsce – BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • III miejsce – PZU S.A.