Nagroda Cessio Inwestorów

Laur CESSIO INWESTORÓW to WYRÓŻNIENIE, którego celem jest dokonanie oceny wierzycieli wtórnych,  przystępujących do przetargu na sprzedaż portfela wierzytelności.

W realizację pierwszej edycji Lauru CESSIO INWESTORÓW włączył się osobiście dr Mieczysław Groszek, przedstawiciel Związku Banków Polskich, Członek Kapituły CESSIO, uznając ten projekt za bardzo ważny i pożyteczny dla środowiska bankowego w Polsce. Idea przedsięwzięcia nawiązuje do projektu Lauru CESSIO (przejdź do strony), gdzie wierzyciele wtórni oceniają podmioty, które organizują przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności. Bezpośrednim efektem oceny praktyk biznesowych, będzie opisanie profilu instytucji przystępującej do przetargu na sprzedaż portfeli wierzytelności, która w opiniach wierzycieli pierwotnych odpowiada najwyższym standardom.

“To kolejna, w naszym przekonaniu niezwykle istotna i pożyteczna inicjatywa, budująca kapitał społeczny na polskim rynku finansowym. Cały proces wyłaniania i wskazywania zwycięzców w tym rankingu, prowadzonym przez wierzycieli pierwotnych, będzie służył bardzo praktycznie do promocji i upowszechniania najlepszych standardów. Ich wzmocnienie prowadzi do wzrostu zaufania pomiędzy stronami kontraktów na zakup wierzytelności, powiększenia korzyści z rozwoju ich współpracy, a w efekcie podniesie zasobność rynku finansowego w kapitał społeczny”. 

Andrzej Roter Prezes Zarządu ZPF


KAPITUŁA CESSIO INWESTORÓW 2019

  • Robert Jurkiewicz, Partner, PwC
  • Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP
  • Andrzej Malinowski, Prezydent, Pracodawcy RP
  • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu
  • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
  • dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny, ZPF

 

WRĘCZENIE NAGRÓD

Uroczyste wręczenie Lauru CESSIO INWESTORÓW odbywa się w trakcie pierwszego dnia Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami (przejdź do strony), który organizowany jest przez ZPF w listopadzie każdego roku w Warszawie. Kongres ten jest najważniejszym projektem konferencyjnym dla rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

 

ZASADY GŁOSOWANIA

1. Głosować mogą instytucje – wierzyciele pierwotni (m.in. banki, instytucje pożyczkowe, firmy leasingowe, firmy telekomunikacyjne oraz firmy ubezpieczeniowe), które organizowały przetargi na sprzedaż portfela wierzytelności w okresie od dnia 1.07 ubr. do dnia 30.06 br.

2. Oceniać można firmy zarządzające wierzytelnościami, które uczestniczyły w przetargach na kupno portfeli wierzytelności w okresie od dnia 1.07 ubr. do dnia 30.06 br. Oceniać można nie tylko zwycięzców poszczególnych przetargów, ale również wszystkich uczestników postępowań przetargowych.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera pytania w 5 obszarach:

I. Przebieg przetargu
II. Umowy o zachowaniu poufności (UoZP NDA)
III. Umowa cesji
IV. Obsługa posprzedażowa
V. Ogólna ocena jakościowa nabywcy i współpracy w zakresie obsługi transakcji

Odpowiedzi w każdym z kryteriów są punktowane ocenami od 1-10 w zależności od rodzaju pytania, przy czym 10 punktów jest zawsze oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można maksymalnie 3 instytucje.

6. Regulamin przyznawania lauru Cessio Inwestorów – pobierz

 

WYNIKI CESSIO INWESTORÓW 2018

I miejsce – Hoist Polska S.A.

II miejsce – Ultimo S.A. oraz Best TFI S.A.

III miejsce – Kruk S.A.

wyróżnienie: EOS KSI Polska

 

KONTAKT

Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z Laurem oraz Kongresem Zarządzania Wierzytelnościami jest Sandra Smętek, Manager Projektów, mail: ssmetek@zpf.pl, tel. 58 302 92 05.