Nagroda Cessio Outsourcingu

Laur CESSIO OUTSOURCINGU

Poprzednie edycje ważnego, samorządowego projektu Lauru CESSIO doprowadziły do – zarówno – wypromowania, jak i upowszechnienia najlepszych standardów organizacji przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. Aktualnie, co budzi naszą satysfakcję, standardy te są ważne dla obu stron, biorących udział w przetargach. Ważnym celem było i nadal jest integrowanie całego środowiska wierzycieli pierwotnych i wtórnych dla potwierdzania ważności dla rozwoju gospodarki sprawnego funkcjonowania  rynku zarządzania wierzytelnościami.

Wierzymy, że podstawowym warunkiem efektywnego działania sektora zarządzania wierzytelnościami jest ciągłe podejmowanie działań, mających na celu wzrost zaufania pomiędzy jego uczestnikami. Stąd, w 2017 r. rozszerzono zakres Lauru Cessio o dodatkową kategorię – Cessio Outsourcingu. Kategoria ma umożliwić praktykom rynku zarządzania wierzytelnościami dokonanie oceny jakości przeprowadzanych przez wierzycieli pierwotnych postępowań ofertowych na outsourcing wierzytelności oraz wyboru i wyróżnienia tego z nich, którego standardy organizacji postępowania ofertowego oceniane są najwyżej.

KAPITUŁA CESSIO OUTSOURCINGU 2019

 • Robert Jurkiewicz, Partner, PwC
 • Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP
 • Andrzej Malinowski, Prezydent, Pracodawcy RP
 • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu
 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny, ZPF

 

ZASADY GŁOSOWANIA

1. Głosować mogą instytucje – wierzyciele wtórni, którzy brali udział w postępowaniach ofertowych na outsourcing wierzytelności w okresie od dnia 1 lipca ubr. do dnia 30 czerwca br.

2. Oceniać można wierzycieli pierwotnych, którzy w okresie w okresie od dnia 1 lipca ubr. do dnia 30 czerwca br. organizowali postępowania ofertowe na outsourcing wierzytelności. Oceniać można nie tylko zwycięzców poszczególnych przetargów, ale również wszystkich uczestników postępowań przetargowych.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera pytania w 5 obszarach:

 1. Organizacja przetargu
 2. Cennik
 3. Umowa o współpracy
 4. Obsługa posprzedażowa
 5. Wymiana danych

Odpowiedzi w każdym z kryteriów są punktowane ocenami od 1-10 w zależności od rodzaju pytania, przy czym 10 punktów jest zawsze oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można maksymalnie 5 instytucji.

6. Regulamin przyznawania lauru Cessio Outsourcingu- pobierz

 

WYNIKI CESSIO OUTSOURCINGU 2018

– miejsce 1: STU Ergo Hestia S.A.

– miejsce 2: PKO BP S.A.

– miejsce 3: T-mobile Polska S.A.

wyróżnienie: PKO Leasing S.A.

 

Laur CESSIO OUTSOURCINGU – SERWIS WIERZYTELNOŚCI

Poprzednie edycje ważnego, samorządowego projektu Lauru CESSIO doprowadziły do wypromowania, i upowszechnienia najlepszych standardów organizacji przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności. Od 2018 roku, za pomocą CESSIO Outsourcingu – Serwis Wierzytelności, dajemy Państwu szansę na dokonanie oceny oferentów serwisujących wierzytelności oraz wyboru i wyróżnienia tego z nich, którego standardy pracy oceniane są najwyżej.

KAPITUŁA CESSIO OUTSOURCINGU – SERWIS WIERZYTELNOŚCI 2019

 • Robert Jurkiewicz, Partner, PwC
 • Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP
 • Andrzej Malinowski, Prezydent, Pracodawcy RP
 • Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu
 • Maciej Witucki, Prezydent Konfederacji Lewiatan
 • dr Mirosław Bieszki, Doradca Ekonomiczny, ZPF

 

ZASADY GŁOSOWANIA

1. Głosować mogą instytucje – wierzyciele pierwotni, którzy organizowali postępowania ofertowe na outsourcing wierzytelności w okresie od dnia 1 lipca ubr. do dnia 30 czerwca br.

2. Oceniać można firmy zarządzające wierzytelnościami, na wierzycieli pierwotnych, którzy w okresie w okresie od dnia 1 lipca ubr. do dnia 30 czerwca br. organizowali postępowania ofertowe na outsourcing wierzytelności. Oceniać można nie tylko zwycięzców poszczególnych przetargów, ale również wszystkich uczestników postępowań przetargowych.

3. Indywidualne oceny są dokonywane przez praktyków rynku za pomocą ankiety online.

4. Ankieta on-line zawiera pytania w 5 obszarach:

a) Przygotowanie i złożenie oferty serwisowania wierzytelności
b) Umowa o współpracy w zakresie serwisowania wierzytelności
c) Obsługa posprzedażowa – realizacja usługi serwisowania wierzytelności
d) Ogólna ocena jakościowa Oferenta.

Odpowiedzi w każdym z kryteriów są punktowane ocenami od 1-10 w zależności od rodzaju pytania, przy czym 10 punktów jest zawsze oceną najwyższą.

5. Formularz można wypełnić 1 raz – ocenić można maksymalnie 5 instytucji.

6. Regulamin przyznawania lauru Cessio Outsourcingu- Serwis Wierzytelności – pobierz

 

WRĘCZENIE NAGRÓD

Uroczyste wręczenie Lauru CESSIO OUTSOURCINGU oraz Lauru CESSIO OUTSOURCINGU – SERWIS WIERZYTELNOŚCI odbywa się w trakcie pierwszego dnia Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który organizowany jest przez ZPF w listopadzie każdego roku w Warszawie. Kongres ten jest najważniejszym projektem konferencyjnym dla rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce.

 

WYNIKI CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności 2018

– miejsce 1: KACZMARSKI INKASSO SP. Z O.O. SP. K

– miejsce 2: KRUK S.A.

– miejsce 3: Intrum

 

KONTAKT

Osobą do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z Laurem oraz Kongresem Zarządzania Wierzytelnościami jest Sandra Smętek, Manager Projektów, mail: ssmetek@zpf.pl, tel. 58 302 92 05.