Harmonogram webinarów

 

Jesienią 2020 roku ZPF wystartował z nowym projektem edukacyjnym, pt. #merytorycznyZPF.

W ramach tego projektu organizujemy systematyczne webinary, podczas których są omawiane najważniejsze tematy legislacyjne, prawne i ekonomiczne. Webinary odbywają się dwa razy w miesiącu, począwszy od września 2020 r. (z możliwością zwołania webinaru ad hoc w przypadku istotnego tematu). Czas trwania każdego webinaru przewidziany jest na ok. od 1–1,5 h, z 15-minutowym Q&A. Założeniem projektu jest przekazywanie wiedzy w skondensowanej formie, z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego. Mamy nadzieję, że projekt ten będzie dla Państwa formą szerszej integracji z partnerami biznesowymi, a dla nas szansą na pokazanie, że ZPF jest #merytoryczny.

 

Wszystkie webinary są bezpłatne dla Członków ZPF. W celu uzyskania informacji o koszcie udziału dla wszystkich pozostałych firm, prosimy o kontakt.

Liczba uczestników webinarów – ze względów organizacyjnych – będzie ograniczona do 30. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt
Anna Jankowska
Manager Projektów
email: ajankowska@zpf.pl
tel. 58 302 92 05

 

 

HARMONOGRAM WEBINARÓW

Wrzesień:

30 września 2021, godzina 10.30–12.00:
Rzeczywistość prawna platform crowdfundingowych dzisiaj, a od listopada 2021 w Polsce i innych krajach UE – potencjalne rozwiązania i alternatywy dla dostawców usług
mec. Rafał Wojciechowski, Kancelaria WWZ Wojciechowski, Żelek Sp. k.

 

Październik:

12 października 2021, godzina 10.30–12.00:
Wybrane aspekty projektu nowej Dyrektywy o kredycie konsumenckim
mec. Mirosława Szakun, Doradca Prawny, ZPF

26 października 2021, godzina 10.30–12.00:
Prawne i regulacyjne aspekty outsourcingu chmury obliczeniowej w działalności podmiotu posiadającego zezwolenie KNF (oraz umowę z towarzystwem funduszy inwestycyjnych) na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego

mec. Bartłomiej Ofierski, Kruk S.A.


Listopad:

9 listopada 2021, godzina 10.30–12.00:
Relacje biznesowe w świetle wybranych przepisów prawa
mec. Kamil Sztorc, Bogusław Gębarowski, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski

23 listopada 2021, godzina 10.30–12.00:  
Zagadnienia prawne cyberbezpieczeństwa instytucji finansowych – sytuacja bieżąca i perspektywa nowych regulacji (DORA)
mec. Krzysztof Wojdyło, mec. Daniel Smarduch, Wardyński i Wspólnicy sp.k.

 

Grudzień:

7 grudnia 2021, godzina 10.30–12.00:
Prawa i obowiązki przedsiębiorcy finansowego w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych – jak powinniśmy zachować się w praktyce w świetle RODO i decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych?
dr Jan Prasałek, RK RODO

14 grudnia 2021, godzina 10.30–12.00:  
Zapowiedź istotnych zmian legislacyjnych dla kredytodawców i wierzycieli w 2022 roku
Marcin Czugan, Prezes Zarządu, ZPF