Zgłoś udział

FORMULARZ REJESTRACJI ON-LINE NA WEBINARY #merytorycznyZPF

29 czerwca 2021, godzina 10.30–12.00


Modele crowdfundingu w świetle Rozporządzenia crowdfundingowego UE
adw. Krzysztof Wojdyło, adw. Rafał Kuchta, adw. Daniel Smarduch, Wardyński i Wspólnicy

 

Udział w webinarach dla firm zrzeszonych w ZPF jest bezpłatny.

Koszt udziału w webinarze dla firm niezrzeszonych w ZPF: 500 zł/os. netto + 23% VAT.

W przypadku firm niezrzeszonych w ZPF, których udział w webinarze poleca Członek ZPF – prosimy o kontakt pod adresem ajankowska@zpf.pl ze wskazaniem firmy członkowskiej, która udzieliła polecenia. Po weryfikacji danych udział w webinarze dla firm z polecenia Członka ZPF będzie bezpłatny.

 

  Dane uczestnika

  Dane do Faktury VAT – prosimy o podanie w przypadku firmy nieprzynależącej do ZPF. W przypadku Członków ZPF prosimy o wstawienie w poniższych polach "x" lub "-"

  Prosimy o zaznaczenie poniższej zgody, jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT drogą mailową  OŚWIADCZENIA

  Podane za pośrednictwem formularza dane osobowe przetwarzane będą przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w celach związanych z zawarciem umowy oraz organizacją udziału w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez KPF, w tym prawa przysługujące uczestnikowi, określa Regulamin.

  Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestnika zostały podane w oparciu o jego zgodę.  * - pole obowiązkowe

  Uwagi

  Skąd się Państwo dowiedzieli o wydarzeniu?

  Pytanie weryfikacyjne - proszę o podanie prawidłowej wartości:

   


  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Organizatorem webinaru jest Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy pod numerem 0000060999, NIP: 583 26 53 502.
  2. Warunkiem udziału w którymkolwiek webinarze jest:
   1) dla wszystkich – zgłoszenie uczestnictwa w webinarze za pośrednictwem formularza rejestracyjnego on-line;
   2) dla podmiotów niebędących członkami ZPF – wniesienie opłaty, której należy dokonać najpóźniej na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia; rachunek bankowy Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzony jest przez Santander Bank Polska S.A., numer konta: 30 1500 1171 1217 0002 9569 0000 (jeżeli taka opłata została przewidziana);
   3) dla podmiotów niebędących członkami ZPF, których udział w webinarze poleca Członek ZPF – kontakt pod adresem ajankowska@zpf.pl ze wskazaniem Członka ZPF, który udzielił polecenia; po weryfikacji danych udział w webinarze dla firm z polecenia Członka ZPF jest bezpłatny.
  3. Zgłoszenie uczestnictwa w webinarze za pośrednictwem formularza rejestracyjnego jest dla uczestnika wiążące, a ponadto dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej stanowi zobowiązanie do uiszczenia opłaty za udział w webinarze, wymagalne od dnia wysłania formularza rejestracyjnego.
  4. Po uiszczeniu opłaty za udział w webinarze, uczestnik otrzyma wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami fakturę VAT.
  5. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w webinarze upływa na 2 dni przed planowaną datą wydarzenia.
  6. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa do 2 dni przed planowaną datą wydarzenia, uiszczona opłata jest zwracana w 100%.
  7. Od 2 dnia przed datą wydarzenia możliwa jest włączenie zmiana uczestnika. Informację o zmianie uczestnika należy przesłać drogą mailową na adres konferencje@zpf.pl, podając dane nowego uczestnika.
  8. W sytuacji, gdy Organizator nie otrzyma w terminie oświadczenia o rezygnacji, ma prawo zatrzymać całą otrzymaną opłatę za udział w webinarze, a jeżeli jej jeszcze nie otrzymał – może jej żądać.
  9. Udział w webinarze mogą brać wyłącznie osoby, które zostały wpisane na listę uczestników wydarzenia.

   

  Pełny regulamin wydarzenia dostępny tutaj: Regulamin webinarów