Wyłudzenia bez granic – zaproszenie na V Kongres Antyfraudowy

Wyłudzenia bez granic – zaproszenie na V Kongres Antyfraudowy

Zjawisko wyłudzeń i stosowane metody przybierają coraz bardziej wysublimowane formy, a i bariery w postaci formalnych granic państwowych przestały mieć praktyczne znaczenie dla tego negatywnego zjawiska. Identyfikacja fraudów, poszukiwanie przez uczestników rynku finansowego skutecznych narzędzi do przeciwdziałania im i ich zwalczania znajdą się w centrum zainteresowania V Kongresu Antyfraudowego.

Tegoroczna edycja wydarzenia, zgodnie z oczekiwaniem przez praktyków rynku finansowego zintegrowanych, międzysektorowych działań, oprócz bankowej, angażuje także branżę leasingową, firmy faktoringowe i pożyczkowe. Jego organizatorem jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z EY.

ROSNĄCE ZAGROŻENIE ZJAWISKIEM FRAUDÓW

Problematyka wyłudzeń jest szczególnie istotna dla podmiotów, funkcjonujących na rynku finansowym, które z oszustwami mają do czynienia w swojej codziennej praktyce biznesowej. Brak usystematyzowanej wiedzy na ten temat, brak międzysektorowego podejścia do walki z fraudami oraz wciąż rosnące zagrożenie nadużyciami sprawiły, że Kongres Antyfraudowy stał się ważnym forum wymiany doświadczeń dla osób, odpowiadających w swoich firmach za bezpieczeństwo i ryzyko.

Nierzadko stykamy się ze sprawcami atakującymi różne instytucje jednocześnie. Co więcej, często oszuści wyrabiają sobie opinię rzetelnego klienta w jednej instytucji, aby popełnić nadużycie na dużą skalę w innej (lub nawet w innej spółce tej samej grupy finansowej). Mając do czynienia z takim przebiegłym przeciwnikiem, konieczna jest wymiana informacji o zagrożeniach i wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania im. Kongres Antyfraudowy stara się spełnić to zadanie – mówi Przemysław Nowak z EY – Partnera Merytorycznego wydarzenia.

– W realizowanym przez KPF w cyklu kwartalnym badaniu „Sytuacja na rynku consumer finance” zadaliśmy gospodarstwom domowym pytanie o przyczyny nieterminowej spłaty zobowiązań. Co ciekawe i niepokojące zarazem, 3,5% respondentów jako główny powód wskazało świadome wyłudzenia. W porównaniu z 2008 rokiem, kiedy takiej odpowiedzi udzieliło 2% ankietowanych – to znaczący wzrost. Oznacza to, że również w społecznej percepcji zjawisko fraudów przybiera na sile. Z tego punktu widzenia, ranga Kongresu jako forum poszukiwania nowych, efektywnych rozwiązań musi zyskiwać na znaczeniu – dodaje Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

WYŁUDZENIA NIE TYLKO BANKOWE
Pieniądze zawsze pobudzały wyobraźnię i „kreatywność” osób, zamierzających szybko i niekoniecznie w sposób legalny wejść w ich posiadanie. Dlatego banki były i są w dalszym ciągu szczególnie narażone na ataki, w rezultacie których dochodzi do wyłudzeń, często na dużą skalę. Wobec dynamicznego rozwoju bankowości internetowej i mobilnej stają się one jeszcze groźniejsze. – Kiedyś, osoba, usiłująca wyłudzić z banku pieniądze, musiała się z nim kontaktować, dzięki czemu jej ujęcie było łatwiejsze. Obecnie przestępcy działają globalnie i się profesjonalizują. Zdarza się, że trudno odróżnić transakcje uczciwe od sfałszowanych – mówi Leszek Sołtysik, doradca KPF ds. ryzyka.

W odróżnieniu od wcześniejszych edycji Kongresu, kiedy jego ustalenia adresowano głównie do banków, w tym roku jego formułę rozszerzono, zapraszając do współpracy pozostałych „graczy” rynku finansowego, w tym firmy pożyczkowe, leasingowe i faktoringowe.

ANTYFRAUDOWA „MIĘDZYNARODÓWKA”
Dostrzegając zagrożenia, wynikające z umiędzynarodowienia zjawiska wyłudzeń, zdecydowano, że jedna z trzech sesji podczas Kongresu Antyfraudowego poświęcona zostanie temu zagadnieniu. Czy można się obronić przed atakami międzynarodowymi? Jakie są nowe schematy fraudów i jak wygląda wymiana międzynarodowych doświadczeń w zapobieganiu im? W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele organów ścigania i firmy, zajmującej się dostarczaniem technologii bezpieczeństwa.

POZNAJ SWEGO KLIENTA I PRACOWNIKA
Równie interesująco zapowiada się panel pod znamienną nazwą „Poznaj swego klienta i pracownika”, z udziałem m.in. reprezentantów wywiadowni gospodarczej i byłego szefa Centralnego Biura Śledczego, gen. Adama Rapackiego. Proceder posługiwania się skradzionymi danymi osobowymi i kradzież tożsamości w celu dokonywania wyłudzeń to problem wciąż aktualny, z którym świat finansów nie może sobie poradzić. Kwestia weryfikacji ich prawdziwości, a także weryfikacji rzetelności kontrahentów zagranicznych, uczciwości klientów czy nawet własnych pracowników, coraz częściej dopuszczających się fraudów – to, zdaniem KPF – tematy, na których w dużej mierze koncentruje się uwaga osób, zarządzających ryzykiem w przedsiębiorstwach.

Obecnie w przedsięwzięciach biznesowych trzeba strategie działania dostosowywać do okoliczności. By odnieść sukces, w ramach prowadzonej działalności należy uwzględnić koszty, spowodowane przez zawodowych oszustów. A inwencja i bezczelność przestępców rosną– przekonuje Michał Czuma, członek Rady Programowej Kongresu.

Ukierunkowanie na praktykę zwalczania wyłudzeń sprawia, że Kongres Antyfraudowy ma ambicję być nie tylko platformą komunikacyjną podmiotów z rynku finansowego, ale także źródłem inspiracji do wdrażania proponowanych rozwiązań i tworzenia narzędzi przeciwdziałających fraudom we własnych firmach.

Uczestnikom Kongresu zostanie udostępniony najnowszy raport „Wyłudzenia kredytów w segmencie detalicznym”, zrealizowany w I półroczu 2014 roku przez KPF i EY.

V Kongres Antyfraudowy odbędzie się 2 października 2014 roku w Hotelu Marriott w Warszawie pod Patronatem honorowym Komisji Nadzoru Finansowego, Komenda Główna Policji, Stowarzyszenie Polrisk.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Gazeta Bankowa oraz portal franczyzabanku.pl.

 

Więcej informacji o V Kongresie Antyfraudowym – więcej.