Wyzwania dla instytucji pożyczkowych w roku 2018

Wyzwania dla instytucji pożyczkowych w roku 2018

Sławomir Grzelczak
Prezes Zarządu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Nowa sprzedaż sektora pożyczkowego w Polsce w 2017 roku wskazuje na to, że jest to najbardziej dynamicznie rosnący segment szeroko rozumianego rynku finansowania konsumenckiego w Polsce. Przyjmując, że realizowana przez banki sprzedaż kredytów gotówkowych, ratalnych, kart i limitów wyniosła w 2017 roku ok 87 miliardów złotych, to sektor pożyczkowy z nową sprzedażą wynoszącą ok 8,5 miliarda złotych stanowi wartościowo już ok 10% całego rynku.

Bardzo dynamicznie rośnie średnia kwota udzielonej pożyczki – w pierwszym kwartale było to już 2,6 tysiąca złotych a także średnia kwota do spłaty, wynosząca aż 6,9 tysiąca złotych. Podobne trendy da się zaobserwować w kredytach gotówkowych, ale tam dynamika jest już wyraźnie mniejsza.

Kredyty w bankach i to co się z nimi dzieje – a zwłaszcza status klienta bankowego na moment udzielenia pożyczki – są znakomitym prognostykiem późniejszego jej spłacania. Dość powiedzieć, że np. aż 20% takich klientów, którzy mają przeterminowanie kredytowe w BIK w przedziale 31-60 dni i otrzymuje pomimo tego pożyczkę, już po 3 miesiącach ma przeterminowanie w spłacaniu pożyczki przekraczające 30 dni.

Czterech na pięciu pożyczkobiorców ma co najmniej 1 kredyt w banku. 84% raportów, które są pobierane przez firmy pożyczkowe zawiera informacje o statusie kredytu lub/i pożyczki. Z naszych danych wyraźnie wynika, że firmy pożyczkowe zaczęły zwracać na te dane bardzo dużą uwagę, co zaskutkowało wyhamowaniem w ostatnich sześciu miesiącach złej tendencji zwiększania się liczby osób w Polsce, które mają 10 lub więcej kredytów lub pożyczek. Jest to ok 79 tysięcy kredyto – i pożyczkobiorców.

Wyzwaniem zarówno dla branży pożyczkowej jak i bankowej jest jednak, aby dobrze rozróżniać klientów przekredytowanych od tych, którzy mają rzeczywiście wyższą zdolność kredytową i mogą sobie pozwolić na zaciąganie kolejnych zobowiązań. Z danych BIK wynika na przykład, że im wyższa kwota do spłaty w kredytach gotówkowych, tym częściej klient korzysta z pożyczki. Wśród kredytobiorców, którzy mają kredyt gotówkowy przekraczający 50 tys. zł udział posiadaczy pożyczek przekroczył już 13%, a mowa jest o niebagatelnej liczbie 650 tysięcy osób, z których 85 tys. korzysta także z pożyczki pozabankowej.

Reasumując, branża pożyczkowa musi dbać o to, aby jej wzrost był wzrostem zrównoważonym. Wiele już zostało zrobione, ale wiele jest jeszcze do zrobienia.

***

Sławomir Grzelczak

Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., od czerwca 2014 r. pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A., odpowiedzialny za Pion Biznesu Korporacyjnego (od lipca 2013 r.)

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: Finanse i Bankowość (2002). Od 2001 r. związany był z międzynarodową firmą Dun&Bradstreet – czołową wywiadownią gospodarczą, w której pełnił kolejno ważne funkcje menedżerskie. W latach 2002-2004 objął stanowisko Dyrektora Operacyjnego, a w okresie 2004-2009 piastował stanowisko Prezesa Zarządu polskiego oddziału. W latach 2009-2012 kierował grupą BISNODE, będącą partnerem strategicznym wywiadowni gospodarczej D&B Corporation. Swoje doświadczenie w doskonaleniu procesów biznesowych rozwijał zarządzając czterema spółkami, należącymi do grupy BISNODE. Od 2012 do kwietnia 2013, w ramach Grupy Coface Central Europe Holding, lidera w obszarze ubezpieczeń należności, odpowiadał za 12 rynków Europy Centralnej i Wschodniej w zakresie rozwoju nowych produktów i koordynacji działań w obszarze informacji gospodarczej. Jednocześnie od lutego 2013 r. był Dyrektorem Zarządzającym Coface Słowenia.