Wzrost w oparciu o zdrowe fundamenty w I kwartale 2018 roku

KRUK opublikował wyniki finansowe w I kwartale 2018 roku:

  • Zysk netto Grupy KRUK wyniósł 90,7 mln złotych i był jednym z najwyższych w historii działalności. KRUK zrealizował w nim 31 proc. wyniku z całego ubiegłego roku.
  • Spłaty od osób zadłużonych z pakietów własnych wyniosły 362,4 mln złotych i były wyższe o 17 proc. rok do roku oraz stanowiły 26 proc. wyniku z całego ubiegłego roku.
  • Grupa KRUK zainwestowała 125,4 mln złotych w 35 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 600 mln złotych. KRUK był aktywny przede wszystkim w Polsce, skąd pochodziło 85 mln złotych nakładów. Już po zakończeniu 1 kwartału, KRUK raportował o zakupie dwóch portfeli bankowych w Polsce, o łącznej wartości nominalnej 700 mln złotych.
  • Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych na koniec 1 kw. 2018 roku wyniósł 1,1x. Z najniższymi wskaźnikami zadłużenia w branży oraz elastycznym dostępem do finansowania, KRUK jest zorientowany na dalszy rozwój i nowe inwestycje. Jest gotowy do aktywnego konsolidowania rynku zakupów wierzytelności w Polsce.
  • Po zakończeniu 1 kwartału:
    • KRUK podpisał umowę przejęcia 51 procent udziałów w spółce Agecredit srl z siedzibą w Cesenie, działającej na rynku inkaso we Włoszech;
    • Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt V Programu Emisji Obligacji Publicznych spółki KRUK. Na jego podstawie KRUK będzie miał możliwość emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 500 mln zł;

Akcjonariusze KRUKa, zgodnie z rekomendacją zarządu, zadecydowali o wypłacie dywidendy 5 zł na akcję, w sumie 94,0 mln złotych.

– Zanotowaliśmy bardzo udany początek roku. Wypracowaliśmy w nim 91 mln złotych zysku netto, co było wynikiem rosnących spłat z dwóch najważniejszych rynków działalności: Polski i Rumunii. Wysoka efektywność w pierwszym kwartale pozwoliła nam zrealizować 223 miliony EBITDA gotówkowej, czyli najwięcej w historii naszej działalności. Niezmiennie utrzymujemy wysoką zdolność do generowania gotówki i utrzymujemy najniższe wskaźniki zadłużenia w branży. Dlatego jesteśmy skupieni na dalszym rozwoju. Obserwujemy przede wszystkim rosnącą podaż portfeli w Polsce, co przy równoczesnej normalizacji konkurencji, pozwali nam zainwestować więcej. Jesteśmy gotowi do aktywnych zakupów na rynku wtórnym. Równocześnie budujemy operacje w Europie Zachodniej, przede wszystkim we Włoszech i Hiszpanii – powiedział Piotr Krupa, prezes KRUK S.A.