X edycja konkursu Verba Veritatis – wyniki

05/11/2015

4 listopada 2015 roku podczas III Konferencji Nienieodpowiedzialni w  Warszawie (pt. “Źródła wartości firm z branży finansowej. Jak osiągnąć zyski i budować zaufanie?”) odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników X Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała 9 najlepszych prac, w tym 3 laureatów i 6 wyróżnień.  Mamy przyjemność poinformować, iż wśród najlepszych prac w X edycji Konkursu znalazły się:

Kategoria prace doktorskie:

I miejsce:

Pan Piotr Wójcik, autor pracy doktorskiej pt. „Dynamic capability to create shared value as a new approach to corporate social responsibility”. Promotor pracy: prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski, Szkoła Główna Handlowa;

II miejsce:

Pani  Beata Balicka-Błagitka, autorka pracy doktorskiej pt. „Instytucjonalizacja etyki w działalności podmiotów ekonomii społecznej”. Promotor pracy: ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, Uniwersytet Opolski;

Wyróżnienie:

Pan Jarosław Greser, autor pracy doktorskiej pt. „Transnarodowe korporacje a prawa człowieka”. Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Kategoria prace magisterskie:

I miejsce:

Pani Lena Grzesiak, autorka pracy magisterskiej pt. „ Analiza i ocena skali występowania zjawisk nadużyć w polskich przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego”. Promotor pracy: dr Agnieszka Skoczylas- Tworek, Uniwersytet Łódzki;

Wyróżnienia:

– Pani Agata Blinkiewicz, autorka pracy magisterskiej pt. „Systematyczny CSR jako wkład korporacji transnarodowych w zmniejszanie skali niedożywienia na świecie”. Promotor pracy: dr Jerzy Kur, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;

– Pani Michalina Filipkowska, autorka pracy magisterskiej pt. „Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności banków i instytucji rynku kapitałowego”. Promotor pracy: dr Sławomir Antkiewicz, Uniwersytet Gdański;

– Pani Iwona Wziętek, autorka pracy magisterskiej pt. „Etyka w rachunkowości jako wyzwanie dla współczesnego biznesu”. Promotor pracy: prof. zw. dr hab. Halina Buk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;

 

Kategoria prace pozostałe (licencjackie, inżynierskie, podyplomowe):

Wyróżnienia:

– Pani Justyna Pietryszak, autorka pracy licencjackiej pt. „Inwestowanie społecznie odpowiedzialne oparte o analizę czynników ESG ujawnionych w raportach na podstawie wybranych przykładów”. Promotor pracy: dr Agata Gierczak, Politechnika Rzeszowska;

– Pan Jakub Wesoły, autor pracy licencjackiej pt. „Zastosowanie gryfikacji w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”. Promotor pracy: dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyłonione spośród łącznie 26 zgłoszeń. W skład kapituły weszli: prof. Bolesław Rok, dr Krzysztof Grabowski, Pan Andrzej Chmielecki, Pani Marta Karwacka, Pan Łukasz Makuch, Pan Artur Nowak-Gocławski, Pani Mirella Panek-Owsiańska.

 

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.

 

DO POBRANIA:

Informacja prasowa: Laureaci X Konkursu Verba Veritats