XII edycja konkursu Verba Veritatis – wyniki

20/11/2017

Podczas Konferencji pt. Społeczna Odpowiedzialność Nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu, która odbyła się 16 listopada 2017 r. w Sali im. G. Gęsickiej w Ministerstwie Rozwoju ogłoszono wyniki i wręczono nagrody Laureatom XII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu etyki biznesu i CSR, w tym nagrody Ministra Rozwoju i Finansów. Współorganizatorami konferencji byli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała 11 najlepszych prac, w tym 9 laureatów, 1 wyróżnienie oraz 1 nagrodę specjalną.

Mamy przyjemność poinformować, iż wśród najlepszych prac w XII edycji Konkursu znalazły się:

Kategoria prace doktorskie:

I miejsce (Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów):

Pani dr Paulina Malaczewska, autorka pracy doktorskiej pt. „Determinanty i mechanizmy kształtowania się szarej strefy gospodarki”,

Promotor pracy: prof. dr hab. Władysław Milo, Uniwersytet Łódzki

II miejsce:

Pani dr Paulina Buczek, autorka pracy doktorskiej pt. „Model klastra edukacyjnego w zarządzaniu wiedzą i edukacją na przykładzie województwa śląskiego”

Promotor pracy: dr hab. Barbara Piontek prof. nadzw., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Kategoria prace magisterskie:

I miejsce (Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów):

Pan mgr Jarosław Fudecki, autor pracy magisterskiej pt. „Odpowiedzialne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych w świetle działalności korporacji transnarodowych”

Promotor pracy: dr Dominika P. Brodowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

II miejsce:

Pani mgr Kamila Szwydek, autorka pracy magisterskiej pt. „Zależność pomiędzy działaniami CSR a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa Kompania Piwowarska SA”

Promotor pracy: dr hab. Cezary Kochalski prof. nadzw. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

III miejsce:

– Pani mgr Agnieszka Czupryńska autorka pracy magisterskiej pt. „Istota rachunkowości behawioralnej a jej postrzeganie i realizacja w jednostkach gospodarczych”

Promotor pracy: dr Agnieszka Tomczak, Politechnika Warszawska

– Pani mgr Monika Karczewska autorka pracy magisterskiej pt. „Etyka w rachunkowości a zniekształcanie sprawozdania finansowego na przykładzie badań ankietowych”

Promotor pracy: dr Aneta Wszelaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wyróżnienie:

Pani mgr Emilia Zaręba, autorka pracy magisterskiej pt. „Prawa ludności tubylczej w kontekście rozwoju przemysłu wydobywczego w krajach Ameryki Łacińskiej. Przypadek Marmato”

Promotor pracy: dr Agnieszka Bieńczyk-Missala, Uniwersytet Warszawski

Nagroda specjalna:

Pani mgr Sylwia Wierzbicka, autorka pracy magisterskiej pt. „Ujawnianie informacji niefinansowej ze szczególnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu”

Promotor pracy: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek, Uniwersytet Łódzki

Kategoria prace pozostałe (licencjackie, inżynierskie, podyplomowe, MBA):

I miejsce:

Pani Aleksandra Kołodziejczyk, autorka pracy licencjackiej pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w perspektywie ekonomii kosztów transakcyjnych. Przypadek PKN ORLEN”

Promotor pracy: dr hab. Łukasz Hardt, Uniwersytet Warszawski

II miejsce (Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów):

Pan Michał Włodek, autor pracy licencjackiej pt. „Wideo w sieci istotnym elementem CSR”

Promotor pracy: dr Mira Poręba, Uczelnia Łazarskiego

III miejsce (Nagroda Ministra Rozwoju i Finansów):

Pan Filip Żotkiewicz, autor pracy licencjackiej pt. „Zmiany pojmowania uczciwości w życiu gospodarczym na przestrzeni dziejów”

Promotor pracy: dr hab. Grzegorz Szulczewski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Nagrodzone i wyróżnione prace zostały wyłonione spośród łącznie 41 zgłoszeń.

Kapituła Konkursu:

 • Prof. dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Jury), Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Dr Krzysztof Grabowski (Sekretarz Kapituły), Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego
 • Andrzej Chmielecki, Doradca KPF ds. Raportowania Niefinansowego, VIRTUS (własna działalność)
 • Małgorzata Janusz, Polska Izba Biegłych Rewidentów
 • Jacqueline Kacprzak, Ministerstwo Rozwoju
 • Krzysztof Kaczmar, Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy
 • Dr Marta Karwacka, SENSA Sustainable Thinking
 • Łukasz Makuch, The Sustainers sp. z o.o.
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Dr Magdalena Wróbel, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Dziękujemy również Patronom i Partnerom za wsparcie XII edycji Konkursu:

PATRONI HONOROWI

 1. Ministerstwo Rozwoju
 2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 4. Rzecznik Praw Obywatelskich
 5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 6. Federacja Konsumentów

PARTNER STRATEGICZNY

 1. Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy
 2. Polska Izba Biegłych Rewidentów

PARTNER GŁÓWNY

 1. BEST SA
 2. Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

PARTNER WIODĄCY

 1. Pactum Poland Sp. z o.o.

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.

ORGANIZATORZY

logo-kpf logo-alk

PATRONI HONOROWI

logo-mrpips logo-fob RPO_logo fk-logo

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER GŁÓWNY

PATRONI MEDIALNI

logo-odpowiedzialnybiznes logo-csrpl Biznes_nie_etyczny Raport_logo-male

 

DO POBRANIA:

Informacja prasowa: Laureaci XII Konkursu Verba Veritats