XII Kongres Zarządzania Wierzytelnościami – spotkajmy się we Wrocławiu!

XII Kongres Zarządzania Wierzytelnościami – spotkajmy się we Wrocławiu!

W dniach 21-22 września 2021 r. we Wrocławiu, odbędzie się XII Kongres Zarządzania Wierzytelnościami (KZW). Prestiżowe wydarzenie, organizowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, to największe spotkanie branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Pierwszego dnia kongresu, podczas uroczystej gali w Teatrze Muzycznym Capitol, przyznane zostaną wyróżnienia Lauru CESSIO 2021.

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami to wydarzenie skupiające zainteresowanie szerokiego grona interesariuszy rynku wierzytelności, nie tylko wierzycieli pierwotnych ze wszystkich najważniejszych sektorów rynku finansowego i niefinansowego, wierzycieli wtórnych, ale także przedstawicieli instytucji państwowych i urzędów, funduszy inwestycyjnych, środowiska naukowego i akademickiego, prawniczego oraz organizacji konsumenckich. Kongres organizowany jest już po raz dwunasty, jednak w tym roku po raz pierwszy spotkamy się we Wrocławiu.

Podczas Kongresu podejmiemy dyskusję w gronie przedstawicieli rynków finansowych i zaproszonych gości, m.in. na temat:

 • kondycji płatniczej społeczeństwa w post-pandemicznej rzeczywistości
 • psychologicznego wymiaru zjawiska moralności płatniczej
 • przyszłości rynku NPL
 • zmian prawnych na rynku zarządzania wierzytelnościami
 • innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu wierzytelnościami.

Swój udział w panelach XII KZW potwierdzili m.in.:

 • Andrzej Guzowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Rafał Łyszczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej
 • Katarzyna Urbańska, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego, Związek Banków Polskich
 • Leszek Mellibruda, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

oraz przedstawiciele polskich instytucji finansowych.

I dnia Kongresu odbędzie się uroczysta Gala wręczenia Lauru CESSIO. To prestiżowe wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności. Nagroda to wyraz uznania ze strony samego środowiska finansistów. Istota konkursu polega na tym, że profesjonalistów oceniają i nominują do nagrody inni profesjonaliści, eksperci w branży.

– Nagroda CESSIO to istotne wyróżnienie w szeroko rozumianej branży zarządzania wierzytelnościami. Zawiera ona w sobie dwa komponenty: z jednej strony jest katalizatorem znaczenia dobrych praktyk na rynku wierzytelności, z drugiej strony stanowi wyróżnienie indywidualnej relacji i jej przebiegu pomiędzy podmiotami tego rynku. Nagroda ta jest elementem misji ZPF upowszechniania na rynku finansowym wysokich standardów działania oraz ugruntowuje rolę firm zarządzania wierzytelnościami jako istotnej składowej ekosystemu gospodarczego –  podkreśla Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

W tym roku nominacje w 5 kategoriach, tj.

 • CESSIO – wierzyciele z sektora bankowego
 • CESSIO – wierzyciele z sektora niebankowego
 • CESSIO OUTSOURCINGU
 • CESSIO INWESTORÓW
 • CESSIO OUTSOURCINGU – SERWIS WIERZYTELNOŚCI

otrzymały 52 instytucje – 15 z nich zostanie nagrodzonych.

Program i rejestracja: PRZEJDŹ