XIII edycja konkursu Verba Veritatis – wyniki

06/12/2018

Podczas Kongresu Consumer Finance, który odbył się 6 grudnia 2018 roku w Warszawie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody Laureatom XIII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Współorganizatorami Kongresu byli: Centrum Myśli Strategicznych, Gdańska Akademia Bankowa oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego wybrała spośród 36 zgłoszeń 10 najlepszych prac, w tym 6 laureatów i 4 wyróżnienia.

Mamy przyjemność poinformować, iż wśród najlepszych prac w XIII edycji Konkursu znalazły się:

Kategoria: prace doktorskie
I miejsce:
Pan Piotr Ratajczak, autor pracy doktorskiej pt. Analiza tworzenia wartości przedsiębiorstwa przez działalność społecznie odpowiedzialną, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
II miejsce:
Pani Justyna Kłobukowska, autorka pracy doktorskiej pt. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
wyróżnienia:
– Pani Katarzyna Gała, autorka pracy doktorskiej pt. Inicjatywa ONZ Global Compact: analiza z perspektywy neoliberalnego instytucjonalizm, obronionej na Uniwersytecie Warszawskim
– Pani Karolina Łudzińska, autorka pracy doktorskiej pt. Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Kategoria: prace magisterskie
I miejsce:
Pani Maria Dolińska, autorka pracy magisterskiej pt. Millennials’ perceptions of corporate sustainability reporting concepts, obronionej na Akademii Leona Koźmińskiego
II miejsce (eq aequo):
– Pan Wojciech Sapalski autor pracy magisterskiej pt. Rola oficera compliance w zapobieganiu nadużyć prawa, obronionej na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym
– Pani Agata Tarkowska, autorka pracy magisterskiej pt. Wyzwania dla circular economy w branży odzieżowej, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim
wyróżnienie:
Pani Emilia Jadanowska, autorka pracy magisterskiej pt. Ujawnianie informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kategoria: pozostałe prace
I miejsce:
Pani Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, autorka pracy MBA pt. Ochrona sygnalistów jako element budowania etycznego biznesu, obronionej w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
wyróżnienie:
Pani Magdalena Popławska, autorka pracy licencjackiej pt. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w bankach komercyjnych na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A. i BGŻ BNP Paribas S.A., obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Kapituła Konkursu:
–    Prof. dr hab. Bolesław Rok – Przewodniczący Kapituły Konkursu, Akademia Leona Koźmińskiego
–    dr Krzysztof Grabowski – Sekretarz Kapituły Konkursu, Doradca KPF
–    Andrzej Chmielecki, Doradca KPF ds. Raportowania Niefinansowego
–    dr Marta Karwacka, SENSA Sustainable Thinking
–    Ewa Sowińska, Krajowa Rada Biegłych Rewidentów
–    Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
–    dr Magdalena Wróbel, Akademia WSB
–    Krzysztof Borusowski, BEST S.A.
–    Magdalena Rzeszotalska, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Dziękujemy Patronom i Partnerom za wsparcie XIII edycji Konkursu:

PATRONAT HONOROWY:

 • Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju
 • Ministerstwu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
 • Rzecznikowi Praw Obywatelskich
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Federacji Konsumentów
 • Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

PARTNER STRATEGICZNY

 • BEST SA
 • Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

PARTNER

 • Newcommerce Services sp. z o.o.
 • Comparison Sp. z o.o.

PATRONAT MEDIALNY:

 • Odpowiedzialnybiznes.pl
 • Biznes (nie)etyczny
 • Kariera w finansach.pl

 

Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze naukowej, jak również w życiu zawodowym oraz prywatnym.