XXIII Walne Zebranie Związku Przedsiębiorstw Finansowych wybrało nowy skład Rady ZPF

XXIII Walne Zebranie Związku Przedsiębiorstw Finansowych wybrało nowy skład Rady ZPF

31 maja 2022 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZPF. Przedstawiciele zrzeszonych firm zatwierdzili sprawozdania Rady Związku i Zarządu z działalności ZPF w ubiegłym roku. Zarząd Związku dokonał podsumowania realizacji planu finansowego i dotychczasowych działań Związku, a także przedstawił plany rozwoju Związku w najbliższych miesiącach. Uczestnicy mogli także wysłuchać sprawozdań Rzecznika oraz Komisji Etyki.

Walne Zebranie wybrało i zatwierdziło również nowy skład Rady ZPF na kadencję 2022–2023:

 • Aneta Borycka – Ultimo S.A.
 • Tomasz Fedyna – Wonga.pl Sp. z o.o.
 • Magdalena Janocka-Trelak – Kruk S.A.
 • Adam Łącki – KRD BIG S.A.
 • Mateusz Mirkiewicz – EOS Poland Sp. z o.o.
 • Michał Moskalik – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
 • Artur Nowak-Gocławski – Grupa ANG S.A.
 • Krzysztof Opaliński – Fines S.A.
 • Sylwester Pedowicz – IKANO BANK AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 • Joanna Roguska-Ciborska – Pra Group Polska Sp. z o.o.
 • Urszula Rybszleger – Best S.A.