Z okazji 20-lecia działalności na polskim rynku finansowym KPF zmienia nazwę i logo

Z okazji 20-lecia działalności na polskim rynku finansowym KPF zmienia nazwę i logo

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych – Związek Pracodawców, zrzeszająca ponad 100 podmiotów działających na polskim rynku finansowym, obchodzi w 2019 roku 20-lecie swego istnienia. Z tej okazji organizacja pragnie poinformować o podjęciu przez Członków organizacji decyzji o zmianie nazwy na Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) oraz o odświeżeniu identyfikacji wizualnej. Nowa koncepcja nawiązuje do wartości, którymi organizacja kieruje się w swojej codziennej pracy, czyli zaufania i współpracy.

Propozycja zmiany nazwy podyktowana była opartym na wielu dyskusjach, opiniach i ocenach przekonaniem o dojrzałości organizacyjnej KPF, której przejawem są relacje zaufania i współpracy zbudowane z interesariuszami wewnętrznymi oraz pomiędzy nimi, wielość obszarów aktywności samorządowej KPF na rzecz podmiotów rynku usług finansowych, a także rzetelne, merytoryczne relacje z wieloma interesariuszami zewnętrznymi. Wszystko to powoduje, że działalność organizacji, której wyrazem jest realizacja misji budowania kapitału społecznego na rynku finansowym, lepiej oddaje termin Związek.

Co ważne, Członkowie zdecydowali jedynie o zmianie nazwy organizacji z Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców na Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej, tj. związku pracodawców. Związek będzie mógł również używać w obrocie skrótu ZPF. Uchwała wdrażająca nową nazwę organizacji wchodzi w życie z dniem wydania postanowienia o wpisie zmian Statutu przez Sąd rejestrowy.

Dziś, po dwudziestu latach naszej działalności, możemy śmiało powiedzieć, że pracując nad relacjami z naszymi interesariuszami – zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi – zbudowaliśmy trwały związek. Związek między ludźmi, którym przyświeca ta sama idea i łączy wspólny cel. Dlatego w kolejną dekadę chcemy wkroczyć jako Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – powiedział Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF (KPF). – Dziś też, kiedy to stworzyliśmy sprawnie działający mechanizm, nie rezygnujemy z tego, co nas zbudowało, z bliskich nam cech: energii, zaufania, woli wzajemnej współpracy i wysokich kompetencji. Nadal dobrze nam służą we wzmacnianiu naszej organizacji.

Nowe logo organizacji jest oparte na prostych, rosnących liniach, symbolizujących dynamizm zmian, stały wzrost dbałości o relacje, a także rozwój i obiecującą przyszłość organizacji. Swoją prostą stylistyką i kolorystyką nowe logo nawiązuje do poprzedniego i jest swoistym łącznikiem między przyszłością a przeszłością, która doprowadziła do tego, gdzie organizacja jest dzisiaj.