Z roku na rok wzrasta znaczenie etyki w biznesie – wyniki XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS

Z roku na rok wzrasta znaczenie etyki w biznesie – wyniki XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS

Blisko 50 prac o tematyce etyki biznesu zgłoszono do XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego. Łącznie nagrodzono 9 najlepszych prac, po raz pierwszy przyznano także w tegorocznym konkursie Nagrodę Różnorodności, dla najlepszej pracy z kategorii „Diversity & Inclusion”.

Wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji konkursu VERBA VERITATIS odbyło się 18 listopada 2021 r. w Warszawie podczas Kongresu Pośrednictwa Finansowego. Nagrodzono 9 z aż 48 zgłoszonych prac licencjackich, magisterskich, doktorskich. Łącznie w historii konkursu w rywalizacji wzięło udział już 426 prac poruszających zagadnienia etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego, a liczba zgłoszeń już drugi rok z rzędu utrzymuje się na rekordowym poziomie. Tak duża liczba zgłoszeń świadczy nie tylko o rosnącym prestiżu konkursu, ale też o coraz większym znaczeniu kwestii etyki w biznesie.

Z roku na rok rośnie zainteresowanie udziałem w konkursie, co nas niezwykle cieszy. To dowód, że tematyka etyki w biznesie jest bardzo istotna dla osób przygotowujących swoje prace dyplomowe czy podyplomowe. Rośnie także świadomość społeczna, a wyniki tegorocznego Konkursu nieprzypadkowo zbiegają się w czasie z ważnymi wydarzeniami międzynarodowymi, jak zakończenie szczytu klimatycznego COP26 w Szkocji. Trzymam kciuki za wszystkich uczestników, a Kapitule Konkursu kolejny raz bardzo dziękuję za nadzwyczajne zaangażowanie – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Zakres tematyczny prac w konkursie obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • etyka biznesu, w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),
 • innowacyjność społeczna w gospodarce,
 • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
 • Diversity & Inclusion (pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB).

W tegorocznej edycji I miejsca przyznano studentom i naukowcom z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW) oraz Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Wyróżnione  w konkursie prace dotyczyły m.in. komunikacji między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych, wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym, działalności piramid finansowych, jak również aspektów środowiskowych zrównoważonego rozwoju oraz postrzegania społecznej odpowiedzialności biznesu w pokoleniu Z. Również nagroda w kategorii Diversity & Inclusion, pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przypadła przedstawicielce UEW, za pracę licencjacką nt. polityki antymobbingowej.

–  Z radością przyznaliśmy po raz pierwszy nagrodę w kategorii dotyczącej Diversity & Inclusion. Serdecznie gratulujemy laureatce. Naszym celem jest popularyzacja i inspirowanie pracodawców oraz docenienie osób  podejmujących tematykę zarządzania różnorodnością. To tym bardziej dla nas ważne – już w przyszłym roku świętować będziemy 10-lecie istnienia Karty Różnorodności w Polsce. Zachęcam więc do wspólnych działań mających na celu budowanie włączającego rynku pracy w naszym kraju. Wierzę, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz w oparciu o wiedzę płynącą m.in. z prac zgłaszanych do konkursu, możemy skutecznie działać na rzecz spójności społecznej, przyczyniając się do rozwoju opartego na zasadach sprawiedliwości i poszanowania różnorodności – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności.

Prace oceniała Kapituła konkursowa złożona z ekspertów ze świata biznesu i nauki, w dziedzinach m.in. etyki biznesu, zrównoważonego rozwoju i CSR. Obradom Kapituły XVI edycji Konkursu VERBA VERITATIS przewodniczył pan prof. dr hab. Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademii Leona Koźmińskiego.

W składzie kapituły znaleźli się również:

 • Pan Andrzej Chmielecki – Sekretarz Kapituły Konkursu, Doradca ZPF ds. Raportowania Niefinansowego, audytor etyczny
 • Pan dr Krzysztof Grabowski, niezależny ekspert
 • Pani dr Marta Karwacka, Deloitte
 • Pani dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski
 • Pani Ewa Sowińska, Eso Audit s.c.
 • Pani dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Pani Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Przy ocenie prac pod uwagę brane były takie kryteria, jak wartość merytoryczna pracy, znaczenie praktyczne, innowacyjność czy warsztat naukowy.

Widać wyraźnie, że autorzy prac zgłaszanych w kolejnych latach do VERBA VERITATIS, coraz bardziej poszerzają zakres tematyczny, który początkowo określaliśmy jako etyczne i odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Prace dotyczą obecnie wielu różnorodnych i jednocześnie najbardziej istotnych wyzwań cywilizacyjnych, przed którymi staje biznes nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie. Jestem przekonany, że w obliczu rosnących oczekiwań społecznych, badanych i opisywanych przez studentów oraz młodych naukowców, zmienia się na lepsze sam biznes, zmienia się też świadomość liderów biznesu – podkreśla prof. Bolesław Rok.

 

**** 

Laureatami 16. edycji Konkursu VERBA VERITATIS zostali:

W KATEGORII PRACE DOKTORSKIE:

I miejsce:

dr Michał Rogatko, autor pracy doktorskiej pt. Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych. Perspektywa członków rad nadzorczych, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

W KATEGORII PRACE MAGISTERSKIE:

I miejsce:

mgr Weronika Kwaśnik, autorka pracy magisterskiej pt. Wpływ działań nieodpowiedzialnego biznesu na działanie przedsiębiorstwa oraz decyzje interesariuszy, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

II miejsce:

mgr Agata Wiatrowska, autorka pracy magisterskiej pt. Etyka i audyt śledczy jako narzędzia wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,

dwa równorzędne III miejsca:

mgr Joanna Bartczak, autorka pracy magisterskiej pt. Pro-środowiskowe rozwiązania w branży kosmetycznej w obszarze opakowań, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim,

mgr Ada Dąbkowska, autorka pracy magisterskiej pt. Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju w branży motoryzacyjnej, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim.

W KATEGORII PRACE POZOSTAŁE: 

I miejsce:

Sandra Tomaszewicz, autorka pracy licencjackiej pt. Polityka antymobbingowa – studium przypadku. Projektowanie i realizacja, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

II miejsce:

Eryk Kruk, autor pracy licencjackiej pt. Uwarunkowania teoretyczne i praktyczne społecznej odpowiedzialności biznesu, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

dwa równorzędne III miejsca:

Anita Hończak, autorka pracy licencjackiej pt. Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w pokoleniu Z, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,

Aleksandra Królikowska, autorka pracy licencjackiej pt. Działalność piramid finansowych oraz schematów Ponziego w teorii i praktyce, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

NAGRODA RÓŻNORODNOŚCI:

Najlepsza praca z kategorii prace pozostałe:

Sandra Tomaszewicz, autorka pracy licencjackiej pt. Polityka antymobbingowa – studium przypadku. Projektowanie i realizacja, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Nagrody w XVI edycji Konkursu zostały ufundowane przez:

 • Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 • Partnera Strategicznego – Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
 • Partnera głównego – BEST S.A.

Fundatorem nagrody specjalnej „Nagroda Różnorodności” jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konkurs został objęty patronatem honorowym: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz patronatem medialnym portali: Banking-Magazine.pl, Karierawfinansach.pl, Loan-Magazine.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.