Zacieśnia się współpraca KPF ze środowiskiem Rzeczników Konsumentów

Zacieśnia się współpraca KPF ze środowiskiem Rzeczników Konsumentów

W dniu 22 lutego 2018 roku, w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, odbyło się kolejne już spotkanie przedstawicieli Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych ze środowiskiem Rzeczników Konsumentów, tym razem z województwa łódzkiego. Spotkanie, którego inicjatorem był Dyrektor Delegatury w Łodzi UOKiK, Pan Tomasz Dec, miało charakter roboczy i dało możliwość zaprezentowania działalności Komisji Etyki KPF idei konkretnej, praktycznej współpracy w monitorowaniu praktyk biznesowych na rynku usług finansowych.

Działalność Komisji Etyki KPF została zaprezentowana przez Roberta Majkowskiego, Wiceprzewodniczącego Komisji Etyki oraz Andrzeja Rotera, Prezesa Zarządu KPF.

Takie spotkania to wspaniała okazja do przekazania konkretnych informacji na temat respektowania norm etycznych przez Członków naszej organizacji. Otwarta dyskusja i możliwość zaprezentowania perspektywy rzetelnych przedsiębiorców stwarza okazję zacieśniania współpracy między różnymi środowiskami interesariuszy tego samego rynku – rynku usług finansowego. Prezentacja między innymi Zasad Dobrych Praktyk oraz trybu pracy i doświadczeń Komisji Etyki w zakresie rozstrzygania sporów konsumentów, spotkała się z żywotnym zainteresowaniem Rzeczników Konsumentów. Bardzo cenimy sobie taki partnerski model współpracy i liczymy na jej dalszy rozwój – stwierdził Rober Majkowski, Wiceprzewodniczący Komisji Etyki KPF.

– Idea tych spotkań zawiera się w jednej z inicjatyw strategicznych, realizowanych przez Zarząd KPF, a której celem jest uwrażliwienie naszych najważniejszych interesariuszy na przypadki naruszania Zasad Dobrych Praktyk, obowiązujących w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie, jakiego w tym procesie udziela nam UOKiK – powiedział Andrzej Roter, Prezes KPF.

Spotkanie w Łodzi to  po spotkaniu w Warszawie i Kielcach  już trzecie spotkanie przedstawicieli KPF ze środowiskiem Rzeczników.