Konferencja prasowa Federacji Konsumentów (5.02.2013)

01/02/2013

W dniu 5 lutego 2013 roku odbędzie się konferencja prasowa organizowana przez Federację Konsumentów, dotycząca postaw oraz świadomości konsumentów, związanych z użytkowaniem kart płatniczych. W konferencji wziął udział między innymi Dyrektor Generalny KPF, Andrzej Roter.

 

Program konferencji:

• Wprowadzenie do tematu konferencji – Olesia Fraczek, wiceprezes Federacji Konsumentów
• Prezentacja Raportu z badania ankietowego Federacji Konsumentów – Piotr Czepulonis, prawnik Federacji Konsumentów
• Porozumienie czy ustawowa regulacja opłat interchange fee. Problem surcharche i zasady Honor all cards – Izabela Dąbrowska, Dyrektor Działu Prawnego Federacji Konsumentów
• Profil gospodarstw domowych na rynku kart kredytowych w badaniach koniunktury – Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
• Krzysztof Podgórski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów
• Dyskusja, pytania do uczestników konferencji

 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI PRASOWEJ

5. lutego 2013 r., (wtorek) GODZ. 11.00
CENTRUM PRASOWE POLSKIEJ AGENCJI PRASOWEJ
UL. BRACKA 6/8, WARSZAWA

 

Kontakt:

Longina Lewandowska-Borówka
Rzecznik Prasowy Federacji Konsumentów
Tel. 22 827 51 05
rzecznik@federacja-konsumentow.org.pl