Zapowiedź II Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami

Zapowiedź II Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami

Efektywny proces windykacji w coraz większym stopniu warunkuje normalne funkcjonowanie gospodarki – doskonale wiedzą o tym uczestnicy Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami, którzy zapoznają się m.in. z tematyką projektowanych zmian w przepisach. Kongres, już po raz drugi organizowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, odbędzie się 10 kwietnia 2014 roku w Warszawie.

ZMIANY W PRZEPISACH WYZWANIEM DLA BRANŻY

Kongres i jego program jest odpowiedzią na potrzeby sektora, któremu przychodzi mierzyć się ze zmianami legislacyjnymi – tymi, które już weszły w życie i tymi, które są dopiero w planach. Dlatego w agendzie Kongresu przewidziano prezentacje i dyskusje na tematy, dotykające praktycznych aspektów umowy cesji, narzędzi informatycznych wspierających windykację należności, propozycji zmiany ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz zapowiedź nowych rozwiązań dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw i postępowania upadłościowego konsumentów.
Określenie wpływu tych zmian na funkcjonowanie rynku z bezpiecznym dla biznesu wyprzedzeniem, to ważny cel Kongresu Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami – przyznaje dyrektor Departamentu Prawno – Legislacyjnego KPF, mecenas Marcin Czugan.

50 MILIARDÓW W PORTFELU NALEŻNOŚCI 

Rynek windykacyjny wciąż się rozwija. – Portfele należności Członków KPF to aktualnie prawie 50 mld PLN – stąd oczywistym jest, że poprawa lub pogorszenie efektywności windykacji o choćby kilka procent ma nie tylko dla wierzycieli, ale dla całej gospodarki ogromne znaczenie. Efekty odczuwalne są przecież zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców, poprawiając lub pogarszając obu tych segmentów pozycję finansową, zdolności zakupowe, czy możliwości inwestycyjne – przekonuje Andrzej Roter, dyrektor generalny KPF.

O wzroście sektora świadczy o tym nie tylko, sięgający dziesiątków miliardów złotych portfel należności, także – liczba uczestników, którzy wezmą udział w II edycji Kongresu – blisko 130 osób, zdecydowanie więcej niż w 2013 roku. W tym gronie reprezentanci praktyków biznesowych z rynku kredytowego i usług związanych z tym rynkiem, w tym banków, firm windykacyjnych, instytucji pożyczkowych, zarządzających informacją gospodarczą i leasingowych a także liczni przedstawiciele środowiska komorników.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Związku Banków Polskich, Krajowej Rady Komorniczej, Instytutu Allerhanda.

Kongres Regulacji Prawnych z Obszaru Zarządzania Wierzytelnościami odbędzie się 10 kwietnia 2014 roku w warszawskim Hotelu Marriott.