Zarząd GetBack S.A. zamierza obrać kierunek na debiut na GPW

08/03/2017

Zarząd spółki GetBack S.A., jednego z liderów polskiego rynku windykacji, zamierza wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Jak Spółka poinformowała w raporcie bieżacym z dnia 1 marca 2017 roku, w związku z otrzymanym upoważnieniem od Rady Nadzorczej spółki, Zarząd GetBack S.A. podjął decyzję o zamiarze wystąpienienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał w na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji Spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Parametry oraz termin oferty publicznej, a w konsekwencji termin debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie zostały jeszcze ustalone.

– Debiut na GPW jest kolejnym, ważnym krokiem w rozwoju GetBack. Jako spółka publiczna będziemy kontynuowali budowanie biznesu transparentnego i wiarygodnego wśród inwestorów, ale także klientów, pracowników czy partnerów biznesowych – powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

***

GetBack S.A., który powstał w lutym 2012 roku, jest jednym z liderów na rynku wierzytelności w Polsce. Na koniec pierwszego półrocza 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła ok. 17 mld zł przy ok. 2 mln spraw w obsłudze. GetBack S.A. korzysta z usług powiązanej z nim kancelarii prawnej. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank.