Zasady Dobrych Praktyk określą zasady etycznego postępowania w procesie finansowania zakupów w modelu sprzedaży bezpośredniej

Zasady Dobrych Praktyk określą zasady etycznego postępowania w procesie finansowania zakupów w modelu sprzedaży bezpośredniej

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych prowadzi prace nad wypracowaniem Zasad Dobrych Praktyk (ZDP), wspólnych dla zarówno kredytodawców, jak i pośredników – operatorów sprzedaży produktów kredytowych, służących finansowaniu zakupów konsumenckich, dokonywanych w modelu sprzedaży bezpośredniej.

Dla tego rodzaju szczególnych usług finansowych nie zostały dotąd wypracowane regulacje o charakterze kodeksu dobrych praktyk dobrowolnie przyjmowanego przez podmioty rynku finansowego, a widoczne jest, że ten segment rynku rodzi problemy. Nie można nie dostrzegać, że w niektórych modelach sprzedaży bezpośredniej i jej finansowania występują praktyki negatywnie oceniane przez klientów, a wręcz postrzegane przez instytucje nadzorcze jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

Stworzenie dobrych merytorycznie i istotnie samoograniczających naganne praktyki Zasad Dobrych Praktyk określających zasady etycznego postępowania w procesie finansowania zakupów w modelu sprzedaży bezpośredniej poprawi przede wszystkim sytuację konsumentów. Wpłynie także pozytywnie na percepcję na rynku podmiotów zaangażowanych w ten rodzaj usług i być może ograniczy ryzyko nadmiernie restrykcyjnej rekcji ustawodawcy w tym obszarze – wyjaśnia mec. Mirosława Szakun, Doradca Prawny KPF.

Niezależna księga ZDP, opisująca zasady funkcjonowania tego segmentu usług finansowych, będzie efektem prac zespołu roboczego, w skład którego weszły następujące osoby: Wojciech Chrzanowski (TF Bank), Katarzyna Flera i Jolanta Flera (NewAge), Barbara Rudziks (CrossLoan), Łukasz Horodowicz i Aleksander Rutkowski (Nest Bank), dr Dominik Stanny (Rzecznik Etyki KPF), Krzysztof Sołkiewicz (Przewodniczący Komisji Etyki KPF) oraz Mirosława Szakun (Doradca Prawny KPF, liderka projektu).

Obecnie trwają prace nad roboczym projektem ZDP dla procesu finansowania zakupów w modelu sprzedaży bezpośredniej. Po przeprowadzeniu pełnego procesu konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych planowane jest złożenie projektu pod obrady i decyzję Walnego Zebrania Członków KPF, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 roku, by po tej dacie dokument ten został wdrożony do praktyki biznesowej, a jego przestrzeganie stało się obowiązkiem statutowym Członków KPF.