Zatwierdzenie składu Zarządu Związku na nową kadencję

Zatwierdzenie składu Zarządu Związku na nową kadencję

Rada Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce na posiedzeniu, które odbyło się 1 lipca 2020 roku, zatwierdziła skład Zarządu ZPF na nową kadencję 2020–2022. W skład Zarządu ZPF weszli ponownie: Andrzej Roter, wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu, oraz Marcin Czugan, jako Wiceprezes Zarządu.

– Zarządzanie organizacją samorządową, którą współtworzę od roku 2004, to w każdej kolejnej kadencji duże wyzwanie – jest to bowiem organizacja bardzo ambitna, z konsekwentnie budowanym charakterem eksperckim, rozbudowaną i różnorodną działalnością samorządową, międzybranżowa. Jednym z wyzwań, wciąż bardzo wymagających i aktualnych, jest realizowanie wyjątkowego, wymagającego programu etycznego, rozbudowywanego już od roku 2005. Innym, szczególnie w okresie koronakryzysu, ważnym działaniem jest nie tylko utrzymanie działalności badawczej, ale próby jej dalszego rozwoju, współpracując z uznanymi ośrodkami badawczymi. W przygotowaniu są kolejne raporty, odnoszące się do ważnych dla polskiej gospodarki obszarów, ważnych też z punktu widzenia reprezentowanych przez ZPF sektorów rynku usług finansowych – powiedział Andrzej Roter.

22 czerwca 2020 r. Walne Zebranie Członków ZPF jednomyślnie udzieliło Członkom Zarządu Związku absolutorium  z wykonania obowiązków za 2019 rok.