Nowy raport ZPF pt. „Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego”

Nowy raport ZPF pt. „Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego”

Podmioty z branży zarządzania wierzytelnościami stanowią jeden z filarów „zdrowej” ekonomii, przyczyniając się do ograniczenia powstawania zatorów płatniczych (jednego z głównych problemów polskich przedsiębiorców) i zmniejszenia skali zadłużenia konsumentów. Tylko w latach 2017–2019 firmy windykacyjne przywróciły do ponownego obrotu środki pieniężne o łącznej wartości 17,1 mld zł. Wartość wszystkich przeterminowanych zobowiązań obsługiwanych przez firmy windykacyjne na koniec czerwca 2020 r. wyniosła aż 127 mld zł. Dzięki etycznym i skutecznym praktykom oraz sprawdzonym rozwiązaniom, na przestrzeni ostatnich dwóch dekad branża zarządzania wierzytelnościami stała się kluczowym ogniwem ekosystemu społeczno-gospodarczego naszego kraju.

Raport Znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego powstał, aby uwidocznić rolę, jaką firmy windykacyjne odgrywają w tym ekosystemie, wpływając na:

  • sektor finansowy (banki i instytucje pożyczkowe)
  • przedsiębiorstwa (w szczególności podmioty z sektora MŚP)
  • konsumentów i ogół całego społeczeństwa.

Działania podmiotów z sektora zarządzania wierzytelnościami są potrzebne, jak nigdy wcześniej. Powrót do obiegu środków „zamrożonych” jako zaległe zobowiązania, to warunek poprawienia kondycji finansowej polskiej gospodarki w korona-kryzysie. Już wiemy, że jego skutki będą długofalowe, dlatego działalność firm windykacyjnych może uchronić nas przed tak głęboką recesją, jakiej doświadczają obecnie kraje np. Europy Południowej.

Raport formułuje główne problemy, z jakimi mierzą się uczestnicy wspomnianego ekosystemu, także w świetle obecnej rzeczywistości, którą wyznacza nam pandemia Covid-19, wyjaśnia zależności występujące między nimi na rynku płatniczym i przede wszystkim – prezentuje rozwiązania oferowane przez sektor windykacji, które są kluczowe w walce z negatywnymi skutkami kryzysu.

Raport został przygotowany na zlecenie ZPF przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.


POBIERZ RAPORT SKRÓCONY

W przypadku zainteresowania pełnym raportem prosimy o kontakt z Biurem ZPF: info@zpf.pl