Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu VERBA VERITATIS

Znamy laureatów tegorocznej edycji konkursu VERBA VERITATIS

36 uczestników z 19 uczelni, 10 laureatów oraz pula nagród dla zwycięzców w wysokości 16 tysięcy złotych to wstępny bilans XIII edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Laureatów uhonorowano podczas Kongresu Consumer Finance, 6 grudnia 2018 r., w Centrum Giełdowym w Warszawie.

Konkurs VERBA VERITATIS to wspólna inicjatywa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Akademii Leona Koźmińskiego, który w okresie kilkunastu już lat nieprzerwanego funkcjonowania zyskał rangę prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Do trzynastu zrealizowanych już edycji konkursu zgłoszono łącznie 308 prac konkursowych z 59 polskich uczelni.

Organizowany przez nas konkurs VERBA VERITATIS jest częścią strategii KPF budowania kapitału społecznego na rynku finansowym, którego niedostatki dostrzegamy wciąż w codziennych relacjach między interesariuszami tego rynku. Bez projektów takich jak ten, angażujących różne środowiska, wyłaniających liderów, trudniej byłoby nam myśleć o zrównoważonym rozwoju i poprawie jakości życia nie tylko w wymiarze finansowym. Widząc zaś bogaty dorobek, cieszę się, że trzynaście lat temu udało nam się skorzystać z inspiracji profesora Wojciecha Gasparskiego z Akademii Koźmińskiego do stworzenia konkursu i jestem wdzięczny profesorowi Bolesławowi Rokowi za jego życzliwą i pełną pasji opiekę merytoryczną w całej jego dotychczasowej historii – podkreślił Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, inicjator projektu.

Konkurs ma na celu kreowanie oraz umacnianie zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw etycznych wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Zasięg konkursu oraz jego interdyscyplinarny charakter tworzy przestrzeń debaty i wymiany poglądów oraz doświadczeń między dyplomantami, doktorantami oraz absolwentami szkół wyższych a podmiotami gospodarczymi i innymi interesariuszami życia gospodarczego w Polsce.

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju to istotny element strategicznego myślenia, obecny w polityce gospodarczej wielu państw, w tym Polski. Na polskich uczelniach ciągle jednak zbyt mało mówi się o Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, o etycznej kulturze organizacyjnej i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – stwierdził prof. dr hab. Bolesław Rok z ALK, przewodniczący Kapituły Konkursu. – VERBA VERITATIS jest od lat formą zachęty zarówno dla pracowników naukowych, jak i dla studentów, do podejmowania tych zagadnień w pracach dyplomowych. Jest to zachęta skuteczna, o czym świadczy liczba i jakość prac nadsyłanych na nasz konkurs.

Laureatów tegorocznej edycji konkursu wyłoniła Kapituła w składzie: prof. ALK dr hab. Bolesław Rok (Przewodniczący Kapituły); dr Krzysztof Grabowski, KPF (Sekretarz kapituły); Andrzej Chmielecki, KPF; dr Marta Karwacka, SENSA Sustainable Thinking; dr Magdalena Wróbel, Akademia WSB; Ewa Sowińska, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu; Magdalena Rzeszotalska, Polpharma S.A.; Krzysztof Borusowski, BEST S.A.

Lista laureatów VERBA VERITATIS 2018:

Kategoria: prace doktorskie

  • I miejsce: dr Piotr Ratajczak, autor pracy doktorskiej pt. Analiza tworzenia wartości przedsiębiorstwa przez działalność społecznie odpowiedzialną, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
  • II miejsce: dr Justyna Kłobukowska, autorka pracy doktorskiej pt. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie na rynku kapitałowym w Polsce, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • wyróżnienie: dr Katarzyna Gała, autorka pracy doktorskiej pt. Inicjatywa ONZ Global Compact: analiza z perspektywy neoliberalnego instytucjonalizmu, obronionej na Uniwersytecie Warszawskim
  • wyróżnienie: dr Karolina Łudzińska, autorka pracy doktorskiej pt. Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Kategoria: prace magisterskie

  • I miejsce: mgr Maria Dolińska, autorka pracy magisterskiej pt. Millennials’ perceptions of corporate sustainability reporting concepts, obronionej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • II miejsce (ex aequo): mgr Agata Tarkowska, autorka pracy magisterskiej pt. Wyzwania dla circular economy w branży odzieżowej, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim
  • II miejsce (ex aequo): mgr Wojciech Sapalski, autor pracy magisterskiej pt. Rola oficera compliance w zapobieganiu nadużyć prawa, obronionej na Uniwersytecie SWPS
  • wyróżnienie: mgr Emilia Jadanowska, autorka pracy magisterskiej pt. Ujawnianie informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kategoria: pozostałe prace

  • I miejsce: Zuzanna KopaczyńskaGrabiec, autorka pracy MBA pt. Ochrona sygnalistów jako element budowania etycznego biznesu, obronionej w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN
  • wyróżnienie: Magdalena Popławska, autorka pracy licencjackiej pt. Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu w bankach komercyjnych na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A. i BGŻ BNP Paribas S.A., obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Fundatorami nagród pieniężnych są Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz partnerzy strategiczni konkursu: BEST S.A. i Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.. W gronie podmiotów wspierających ten projekt i jednocześnie partnerów konkursu znalazły się: COMPARISON SP. Z O.O. (chwilowo.pl) i NEWCOMMERCE SERVICES SP. Z O.O. (bancovo.pl). Fundatorami nagród książkowych dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac są Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Federacji Konsumentów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.