Znamy laureatów VERBA VERITATIS 2016

Znamy laureatów VERBA VERITATIS 2016

10 prac zostało w tym roku szczególnie docenionych przez Kapitułę Konkursu VERBA VERITATIS, w którym oceniane są prace magisterskie, inżynierskie, dyplomowe i doktorskie, dotyczące tematyki związanej z etyką biznesu. Ich autorom przypadły wyróżnienia bądź nagrody główne za zajęcie I lub II miejsca o łącznej wartości 10 tys. zł.

Do tegorocznej, jedenastej już edycji konkursu, organizowanego od 2006 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego, zgłoszonych zostało 38 prac autorstwa absolwentów różnych rodzajów studiów bądź naukowców z 18 polskich uczelni. Najwięcej, bo aż 7 prac nadesłali studenci i doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W skład Kapituły Konkursu weszli: prof. dr hab. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego (przewodniczący), Krzysztof Grabowski – Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego (sekretarz), Andrzej Chmielecki – firma VIRTUS, Marta Karwacka – ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Łukasz Makuch – Prezes firmy The Sustainers, Artur Nowak–Gocławski – Prezes Grupy ANG, Mirella Panek–Owsiańska – Prezeska FOB oraz Ewa Sowińska – Zastępca Prezesa Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. To po ich stronie leżał ogrom pracy związanej z oceną prac zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu i to oni wyłonili zwycięzców.

Rosnąca z roku na rok liczba zgłaszanych do konkursu prac pokazuje, że tematyka związana z etyką biznesu staje się dla studentów ciekawym tematem prac dyplomowych, magisterskich, podyplomowych czy doktorskich – powiedział prof. Bolesław Rok. – W swych pracach autorzy poruszają różne zagadnienia, takie jak: przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym, stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ład korporacyjny, innowacyjność społeczna w gospodarce, zagadnienia etyczne w ekonomii, teoria kapitału i zarządzania, odpowiedzialność biznesu czy etyka biznesu, bardzo często bazując na przypadkach różnych podmiotów gospodarczych.

Kategoria: prace licencjackie, inżynierskie i podyplomowe

I MIEJSCE i nagrody: 1.000 PLN oraz bon szkoleniowy ufundowany przez KIBR o wartości 1200 zł zdobyła Agata Nowakowska za pracę licencjacką pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie firmy DACAR”, obronioną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (promotorka pracy: dr inż. Monika Wawer).

II MIEJSCE i nagroda w wysokości 1.000 PLN przypadły Agacie Tudrujek za pracę licencjacką pt. „Ocena działań whistleblowingowych na przykładzie wybranych lubelskich firm”, obronioną na Politechnice Lubelskiej (promotorka pracy: dr Marzena Cichorzewska).

Wyróżnienia przyznano: Karolinie Piskorskiej za pracę licencjacką pt. „Znaczenie niebankowych firm pożyczkowych dla osób wykluczonych finansowo”, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (promotorka pracy: dr Małgorzata Solarz) oraz Annie Sobczak za pracę licencjacką pt. „Nieodpłatne formy zatrudnienia a społeczna odpowiedzialność pracodawców”, obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (promotorka pracy: dr Anna Wawrzonek).

Kategoria: prace magisterskie

I miejsce oraz nagrody: 1.500 PLN + voucher od Portu Lotniczego Gdańsk na przelot powrotny z Gdańska wraz z osobą towarzyszącą o wartości 2500 zł + VAT zdobyła mgr Sylwia Borkowska za pracę magisterską pt. „Kształtowanie wielkomiejskiej przestrzeni publicznej w partnerstwach międzysektorowych. Przykład m. st. Warszawy”, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim (promotor pracy: dr Karol Olejniczak).

II MIEJSCE oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 PLN przyznano mgr Joannie Mokijewskiej za pracę magisterską pt. „Projekt EduAction jako przykład pozytywnego oddziaływania na społeczność lokalną w ramach strategii CSR firmy Gerdau”, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (promotorka pracy: prof. UEK dr hab. Janina Filek).

Wyróżnienia otrzymały: mgr Paulina Pracz za pracę magisterską pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu na przykładzie działalności najbogatszych europejskich klubów piłkarskich”, obronioną na Uniwersytecie Warszawskim (promotor pracy: prof. dr hab. Jerzy Olędzki) oraz mgr Anna Tomczak za pracę magisterską pt. „Wpływ społecznej odpowiedzialności na efektywność banków na wybranych przykładach”, obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (promotor pracy: dr Krzysztof Waliszewski).

Kategoria: prace doktorskie

I MIEJSCE oraz nagroda pieniężna w wysokości 3.000 PLN przypadło dr Magdalenie Wróbel za pracę doktorską pt. „Model zarządzania konsumpcją odpowiedzialną instrumentem rozwoju zrównoważonego i trwałego”, obronioną w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (promotorka pracy: dr hab. Barbara Piontek, prof. nadzw.).

II MIEJSCE oraz nagrodę w wysokości 2.000 PLN przyznano dr. Michałowi Sobczakowi za pracę doktorską pt. „Spółdzielczość socjalna jako metoda ograniczania wykluczenia społecznego w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego”, obronioną na Uniwersytecie Łódzkim (promotorka pracy: dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. UŁ).

Nagrodzone prace konkursowe dotyczyły zagadnień związanych z etyką oraz odpowiedzialnością społeczną biznesu, ale każda z nich – w innym ujęciu i z innego punktu widzenia. Ich autorzy pokazali, że ważne jest prowadzenie takich działań zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej, bez względu na formę prowadzonej działalności – podsumował dr Krzysztof Grabowski, Doradca ds. Ładu Korporacyjnego KPF.

Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce w dniu 13 października 2016 roku, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju – patrona honorowego Verba Veritatis, w trakcie cyklicznej konferencji NIENIEODPOWIEDZIALNI.

kopia-gaw_4913-1

Bez zaangażowania praktycznie całego środowiska akademickiego w Polsce, które od jedenastu już lat, z ogromnym poczuciem misji wspiera ten konkurs, inspirując, zachęcając do zainteresowania się studentów, doktorantów szeroko rozumianą tematyką etyki biznesu, nie byłoby ogromnego sukcesu i systematycznego rozwoju Verba Veritatis. Co więcej, trudniej byłoby o taki sukces również i konferencji NIENIEODPOWIEDZIALNI. Dla organizatorów to specjalna motywacja do kontynuowania tego projektu w przyszłości – powiedział Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu VERBA VERITATIS objęli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Finansowy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Partnerzy projektu: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (partner strategiczny); Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy sp. z o.o. i Allcon Investment sp. z o.o. SK (partnerzy wiodący); Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA oraz PIKA sp. z o.o.