Kongres Zarządzania Wierzytelnościami: Zobowiązania niepłacone w terminie generują coraz poważniejsze skutki społeczne i gospodarcze

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami: Zobowiązania niepłacone w terminie generują coraz poważniejsze skutki społeczne i gospodarcze

Prawie co dziesiąta polska firma deklaruje konieczność redukcji zatrudnienia na skutek niespłacanych w terminie zobowiązań. Jeszcze gorzej jest wśród mikroprzedsiębiorstw, spośród których aż 14,9% spodziewa się konieczności ograniczenia płac i/lub zatrudnienia. A to nie jedyne skutki, generowane przez zatory płatnicze w skali mikro – na poziomie firm, a także makro – na poziomie całych branż i całej gospodarki.

Według danych KPF i KRD, obecnie aż 88,7% firm mierzy się z problemem egzekwowania należności od swoich kontrahentów. Ponad 65% firm czeka na zapłatę swych faktur średnio 3 m-ce i 12 dni, a blisko 21% firm oczekuje na należności nawet 6 m-cy lub dłużej. Największy problem z przeterminowanymi należnościami mają najmniejsi przedsiębiorcy. Małe firmy na płatność czekają średnio 3 m-ce i 14 dni, natomiast mikro firmy – 3 m-ce i 16 dni.

Najpoważniejszym skutkiem opóźnień w płatnościach jest utrata płynności finansowej, co w skrajnych przypadkach może zakończyć się nawet upadłością firmy. Dziś prawie 30% polskich przedsiębiorstw przyznaje, że ma problem z regulowaniem swych zobowiązań na skutek opóźnień generowanych przez kontrahentów.

Problemy jednej branży nie pozostają bez wpływu na inne gałęzie gospodarki. Dla przykładu, przedsiębiorstwa działające w sektorze budowlanym są dłużnikami firm z wielu innych sektorów – ich łączne zadłużenie wynosi dziś 2,41 mld zł, to o 200 mln zł więcej niż w  2017 r.

Szczególny niepokój powinny jednak budzić informacje o tym, że na skutek opóźnień w płatnościach aż 28,9% firm zamierza ograniczyć swoje inwestycje.

Stopa inwestycji w Polsce w II kwartale 2018 r. wynosiła 17,8%. Jest to wynik najniższy od 20 lat i jednocześnie jedna z najniższych wartości w regionie – wyjaśnia Katarzyna Urbańska, Wicedyrektor ds. regulacji usług finansowych w PwC. – Brak inwestycji ogranicza wzrost gospodarczy, spada konkurencyjność polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw, zatrudnienie ulega redukcji, a wynagrodzenia ograniczeniu. Zatory płatnicze mają więc pośredni negatywny wpływ na spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz na rynek pracy.

Indeks Należności Przedsiębiorstw[1] jest najniższy od 3 lat, co oznacza, iż przedsiębiorcy coraz bardziej pesymistycznie podchodzą do kwestii zatorów płatniczych.

O społeczno-ekonomicznych skutkach niespłacania zobowiązań eksperci PwC oraz przedstawiciele KPF będą mówili podczas Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbędzie się już 19-20 listopada 2018 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje oraz zapisy na wydarzenie dostępne są na stronie: https://zpf.pl/wydarzenia/konferencje/kongres-zarzadzania-wierzytelnosciami/o-kzw/.

[1] Indeks Należności Przedsiębiorstw, określany w kawartalnym badaniu KPF i KRD „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, obrazuje poziom zatorów płatniczych w polskich firmach na podstawie określanego przez nie odsetka niespłaconych w terminie należności, kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców w związku z opóźnieniami w płatnościach oraz przeciętnego okresu oczekiwania na zapłatę.