ZPF integruje platformy crowdfundingowe celem wspólnego działania na rzecz branży

ZPF integruje platformy crowdfundingowe celem wspólnego działania na rzecz branży

Podczas pierwszego, sektorowego spotkania platform crowdfundingowych, zorganizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, odbyła się ważna dyskusja o przyszłości branży z punktu widzenia regulacyjnego i biznesowego. W spotkaniu, będącym okazją do lepszego wzajemnego poznania oraz zdiagnozowania problemów dotykających rynek, wzięli także udział przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, wsłuchując się w głos branży i odpowiadając na pytania jej przedstawicieli.

Kontekst regulacyjny spotkania stanowił osiągnięty pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą kompromis dotyczący Rozporządzenia UE w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego. Uczestnicy omówili podstawowe założenia projektu rozporządzenia i uzgodnili, że w związku z zakresem i charakterem Regulacyjnych Standardów Technicznych (RTS), które na jego podstawie wydawać będzie Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), należy włączyć się w proces ich tworzenia, by zapewnić, że głosy polskiego rynku crowdfundingu zostaną usłyszane, a docelowo – uwzględnione.

Ponadto przedstawiono status prac i dokonano aktualizacji treści Zasada Dobrych Praktyk Operatorów Platform Crowdfundingowych. Prace nad finalną wersją dokumentu powinny zostać zakończone niezwłocznie po wydaniu stanowiska KNF w przedmiocie crowdfundingu inwestycyjnego, którego publikacja – zgodnie z przekazanymi przez przedstawicieli regulatora podczas spotkania informacjami – planowana jest w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni.

W polskim ustawodawstwie nie ma regulacji dotyczącej usług finansowania społecznościowego (szerzej znanego jako „crowdfunding”), dlatego w ramach prac w Zespole roboczym ds. innowacji finansowych przy Komisji Nadzoru Finansowego uznaliśmy, że należy wypełnić tę lukę – wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu ZPF. – Co więcej, tworzenie od podstaw regulacji ustawowej mijało się z celem, ponieważ w Unii Europejskiej trwały prace nad Rozporządzeniem w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego, więc taka regulacja będzie z czasem obowiązywać także w Polsce. Za naturalne uzupełnienie tej luki ZPF uznał Zasady Dobrych Praktyk, wypracowane i przestrzegane przez uczestników tego rynku. Co ważne, nawet kiedy w Polsce będziemy stosować Rozporządzenie UE, nasze Zasady nie stracą na znaczeniu. Regulacja unijna dotyczyć będzie bowiem wyłącznie crowdfundingu pożyczkowego i inwestycyjnego, a nasze Zasady objęły także – bardzo popularną – działalność donacyjną. Poza tym, w wielu miejscach, Zasady Dobrych Praktyk idą nawet dalej niż przepisy Rozporządzenia, bo właśnie taka filozofia powinna przyświecać regułom miękkim, do przestrzegania których zobowiązują się sami uczestnicy rynku, którzy je wypracowali.

Sporą część spotkania przeznaczono na dyskusję na temat aktualnych wyzwań, przed którymi stoi branża, a także barier, które ograniczają jej rozwój. Na przykład w przypadku crowdfundingu pożyczkowego to fundamentalny problem braku jednolitego stanowiska w kwestii kwalifikacji prawnej pożyczkodawcy (osoby fizycznej) jako prowadzącego działalność gospodarczą, a tym samym podlegającego ustawie o kredycie konsumenckim. W przypadku działalności crowdfundingowej inwestycyjnej problemem pozostaje zakres czynności platformy, która – w pewnych sytuacjach – może być uznawana za działalność maklerską.

Te ryzyka prawne powinny zostać wyeliminowane, aby crowdfunding w Polsce mógł rozwijać się z taką intensywnością jak w innych krajach UE. Bezpieczeństwo prawne wszystkich stron tej usługi jest fundamentem prawidłowego funkcjonowania na rynku finansowym. Dlatego uważam, że Zasady Dobrych Praktyk to tylko pierwszy, ale bardzo istotny, krok do wyodrębnienia sektora finansowania społecznościowego w naszym kraju – zakończył mec. Czugan.

Ustalono, że podobne spotkania będą odbywały się przynajmniej raz na kwartał lub częściej, jeśli taka potrzeba będzie wynikała np. z naszego udziału w procesie legislacyjnym europejskim (w zakresie RTS) i następnie polskim (stosowanie Rozporządzenia UE).