ZPF poprzez Eurofinas włącza się w prace EU nad regulacjami dotyczącymi zastosowań sztucznej inteligencji na rynku finansowym

ZPF poprzez Eurofinas włącza się w prace EU nad regulacjami dotyczącymi zastosowań sztucznej inteligencji na rynku finansowym

Komisja Europejska opublikowała tzw. white paper (TUTAJ), dotyczący przyszłych regulacji związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji (AI), które miałyby odnosić się także do sfery usług finansowych. Choć na razie nie ma w tym zakresie szczegółowych propozycji, Leaseurope i Eurofinas*, organizacje reprezentujące europejski sektor finansowy powołały grupę roboczą (Leaseurope-Eurofinas AI Taskforce), której celem jest identyfikacja kwestii prawnych, które mogą powstać w odniesieniu do zastosowań AI w obszarze finansowym i reprezentowanie podmiotów zrzeszonych w obu organizacjach w kontaktach z unijnymi regulatorami.

Sztuczna inteligencja jest coraz szerzej wykorzystywana w usługach finansowych do budowy modeli predyktywnych, zarządzania aktywami, analizy danych pod kątem wymogów KYC i AML, ale także w windykacji i scoringu kredytowym. Rozwój otwartej bankowości, związanej z implementacją dyrektywy PSD2 może znacznie poszerzyć możliwości sztucznej inteligencji. Istotnymi elementami zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją są kwestie samej definicji tej technologii, często bowiem do jej zakresu zaliczana jest choćby automatyzacja, używanie algorytmów, czy machine learning. Natomiast obszary, których dotyczyć mają zapowiadane regulacje, obejmują kwestię ryzyka, bezpieczeństwa, odpowiedzialności cywilnej i społecznej, wymogów sektorowych, ładu korporacyjnego czy wreszcie obszaru GDPR, czyli w Polsce RODO. W tym ostatnim zakresie stosowana ma być zasada transparentności, czyli informowania klienta o stosowaniu sztucznej inteligencji w przetwarzaniu danych osobowych chociażby do oceny jego zdolności kredytowej i sposobu podejmowania decyzji kredytowej.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych, jako członek Eurofinas, bierze udział w pracach grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji i zamierza współpracować w tym zakresie z podmiotami członkowskimi. W skład zespołu reprezentującego ZPF weszli: dr Mirosław Ciesielski – koordynator prac Komisji stałej ds. FinTech ZPF oraz Marek Czystołowski (Ultimo).

Chodzi o wykorzystanie istniejących już regulacji lub ich projektów na poziomie krajowym, a także zdefiniowanie zakresu zastosowań AI oraz identyfikację obszarów ryzyk, wymaganych regulacji i propozycji ich kształtu. W Polsce na razie ich nie ma, ale dokumentem, który otworzył konsultacje społeczne w analizowanym przedmiocie, jest opracowanie Ministerstwa Cyfryzacji z sierpnia 2019 roku pod tytułem „Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027” – informuje dr Mirosław Ciesielski.

* Eurofinas czyli Europejska Federacja Stowarzyszeń Firm Finansowych jest reprezentantem ponad 1 200 instytucji, związanych z udzielaniem kredytów konsumenckich działająca od 1963 roku. Do grona 17 organizacji członkowskich należą między innymi banki, instytucje pożyczkowe, fintechy. To pozwala organizacji być uznanym partnerem instytucji europejskich jak Parlament Europejski czy Komisja Europejska. Związek Przedsiębiorstw Finansowych należy do Eurofinas od 2006 roku będąc aktywnym podmiotem wpływającym na relacje z interesariuszami rynku usług finansowych w Europie oraz eksperckim uczestnikiem europejskiego procesu legislacyjnego.