ZPF postuluje wdrożenie zmian prawnych w ramach Tarczy antykryzysowej 3.0, które pomogą zniwelować skutki spowolnienia gospodarczego

ZPF postuluje wdrożenie zmian prawnych w ramach Tarczy antykryzysowej 3.0, które pomogą zniwelować skutki spowolnienia gospodarczego

ZPF skierował do Ministerstwa Rozwoju i ustawodawcy listę postulatów środowiska przedsiębiorstw finansowych, dotyczących przygotowywanej trzeciej wersji tzw. tarczy antykryzysowej. Rekomendacje pomogą w szybszym zniwelowaniu skutków kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

W dokumencie znalazło się siedem postulatów, które mają na celu ochronę przedsiębiorców m.in. poprzez zmiany w prawie podatkowym, wykorzystanie potencjału polskiego sektora firm pożyczkowych, stworzenie programu wsparcia emitentów nieskarbowych papierów dłużnych, ułatwienia proceduralne w zakresie postępowań sądowych i egzekucyjnych, a także przyspieszenie prac nad projektem ustawy o elektronizacji doręczeń, zmiany w zasadach funkcjonowania biur informacji gospodarczej, oraz przeciwdziałanie zatorom płatniczym i wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców.

Celem postulatów jest zwrócenie szczególnej uwagi na dwie kwestie, które będą krytyczne dla wyjścia polskiej gospodarki z kryzysu – dostęp do informacji i zapewnienie przepływu pieniądza na rynku.  Aktualnie wdrażane zmiany mają dać przedsiębiorcom niezbędną, ale jednak bardzo doraźną pomoc, a w naszej ocenie w obecnej sytuacji konieczne jest proponowanie rozwiązań problemów, jakie mogą dotknąć polskich przedsiębiorców w dłuższej perspektywie.  – wyjaśnia mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu ZPF.

ZPF z uwagą śledzi propozycje regulacji prawnych i aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych, dotyczących szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych, przedkładając merytoryczne uwagi i propozycje zmian przepisów. Rekomendacje Związku zostały częściowo uwzględnione we wcześniejszych regulacjach tzw. tarcz antykryzysowych, m.in. w zakresie odroczenia terminów wdrożenia określonych obowiązków nakładanych na instytucje finansowe czy pożądanych zmian w Prawie spółdzielczym. Wdrożenie nowych rozwiązań, przedstawionych w dokumencie i rekomendowanych przez  ekspertów ZPF, pomoże gospodarce szybciej powrócić do równowagi i już dziś uchronić wiele podmiotów gospodarczych przed dramatycznymi skutkami kryzysu.

– W bliskiej perspektywie zatory płatnicze, opóźnienia w płatnościach, utrudnienia w dochodzeniu zobowiązań mogą dotknąć nie tylko tych przedsiębiorców, którzy już dziś odczuwają bezpośrednio negatywne skutki epidemii, ale również ich kontrahentów czy także konsumentów – np. w związku z postępującymi podwyżkami cen towarów i usług z uwagi na zmniejszenie konkurencyjności na rynku wynikającej m.in. z upadłości części przedsiębiorców czy zatorów płatniczych, generujących poważne problemy z utrzymaniem płynności w gospodarce, a co za tym idzie z utrzymaniem dyscypliny procesów gospodarczych. Istotnym jest zatem przygotowanie takich rozwiązań, które wpłyną realnie na zniwelowanie skutków spowolnienia gospodarczego i zatorów płatniczych dla całego rynku w kolejnych miesiącach. – podkreśla Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.