Zapraszamy do lektury pierwszego raportu ZPF na temat dobroczynnych i patronackich zbiórek internetowych w Polsce. Powstał on przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu oraz serwisem Zrzutka. Prezentowane w nim dane obejmują okres od początku 2008 do końca 2022 r.
Z raportu wynika, że użytkownicy platform organizujących zbiórki wpłacili już za ich pośrednictwem około 3,5 mld zł. Jakie cele najczęściej wspierają? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w raporcie. Znalazły się w nim również opisy najważniejszych serwisów, informacje na temat zebranych za ich pośrednictwem kwot oraz komentarze ekspertów.

Raport do pobrania:

Crowdfunding donacyjny i sponsorski w Polsce. 2022
Size: 0,71 MB