O nas

Misja i działalność

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (wcześniej Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) skupia blisko sto kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, instytucje pożyczkowe, podmioty zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami oraz przedsiębiorstwa z branży ubezpieczeniowej i FinTech. Od ponad 20 lat organizacja działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w procesach legislacyjnych, polskich i europejskich. Jest Członkiem Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE jako członek EUROFINAS – European Federation of Finance House Associations. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych, jest także organizatorem kongresów i szkoleń oraz innych inicjatyw dla branży finansowej.

Nasza Misja

Misją Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jest wspieranie przedsiębiorstw finansowych w Polsce. Organizujemy profesjonalne środowisko dla uczestników rynku finansowego z wielu sektorów, stawiając do ich dyspozycji forum wymiany wiedzy i doświadczeń, promując profesjonalizm, wzajemny szacunek i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Reprezentujemy interesy podmiotów sektora finansowego wobec ustawodawcy, administracji oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, realizując nasze cele poprzez przekazywanie rzetelnej, merytorycznej wiedzy i opinii na temat procesów rynkowych, wpływu zmian prawnych na podmioty rynku finansowego i zjawisk istotnych dla harmonijnego rozwoju biznesu. Upowszechniamy wiedzę na temat rynku finansowego i jego mechanizmów, współtworząc wizerunek działających na nim firm, jako instytucji zaufania publicznego.

Działalność legislacyjna

Jesteśmy aktywnym, merytorycznym uczestnikiem procesu legislacyjnego jako organizacja ekspercka i strona społeczna tego procesu. Reprezentujemy zbiorowe interesy Członków ZPF wobec opinii publicznej i innych grup interesariuszy.

Zobacz, w jaki sposób wspieramy naszych Członków w procesie legislacyjnym: