Wydarzenia

Laur CESSIO

Laur CESSIO to wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności – jedyny jak dotąd projekt w tym obszarze.

Idea Lauru CESSIO powstała w 2013 r. i od samego początku jest projektem włączonym w organizację Kongresu Zarządzania Wierzytelności.

Benchmarkiem do dokonywania oceny jakości praktyk organizujących i przystępujących do przetargów na sprzedaż i usługi windykacji wierzytelności są zasady zawarte w dokumencie opracowanym w ZPF: Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności.

Laur obejmuje cztery kategorie wyróżnień:

  • Laur CESSIO – wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności,
  • Laur CESSIO OUTSOURCINGU – wyróżnienie dla wierzycieli wtórnych, przystępujących do przetargów na sprzedaż portfela wierzytelności, których standardy pracy oceniane są najwyżej,
  • Laur CESSIO INWESTORÓW – wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych za wyższe standardy organizacji postępowania ofertowego,
  • Laur CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności – wyróżnienie dla oferentów serwisujących wierzytelności, których standardy pracy oceniane są najwyżej.

Nad merytorycznym przebiegiem procesu głosowania czuwa firma doradcza PwC. W skład Kapituły Lauru CESSIO wchodzą wybitni eksperci i jednocześ­nie liderzy opinii, reprezentujący zarówno samorząd i rynek bankowy, pracodawców i wierzycieli pierwotnych oraz firmy świadczące usługi doradcze. W składzie Kapituły gościliśmy m.in.: Jerzego Bańkę (ZBP), Roberta Jurkiewicza (PwC), Andrzeja Malinowskiego (Pracodawcy RP), Andrzeja Sugajskiego (Związek Polskiego Leasingu), dr. Mirosława A. Bieszki (ZPF) oraz Andrzeja Rotera (ZPF).

Nagroda CESSIO to istotne wyróżnienie w szeroko rozumianej branży zarządzania wierzytelnościami. Zawiera ona w sobie dwa komponenty: z jednej strony jest katalizatorem znaczenia dobrych praktyk na rynku wierzytelności, z drugiej strony stanowi wyróżnienie indywidualnej relacji i jej przebiegu pomiędzy podmiotami tego rynku. Nagroda ta jest elementem misji ZPF upowszechniania na rynku finansowym wysokich standardów działania oraz ugruntowuje rolę firm zarządzania wierzytelnościami jako istotnej składowej ekosystemu gospodarczego – Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Wyniki Lauru CESSIO 2022

🏆 LAUR CESSIO – Wierzyciele z Sektora Bankowego
I miejsce: mBank S.A.
II miejsce: Santander Bank Polska S.A.
III miejsce: Santander Consumer Bank S.A.

🏆 LAUR CESSIO – Wierzyciele z Sektora Niebankowego
I miejsce: Smartney Sp. z o.o.
II miejsce: P4 Sp. z o.o.
III miejsce: Wandoo Finance Sp. z o.o.

🏆 LAUR CESSIO INWESTORÓW
I miejsce: ULTIMO S.A.
II miejsce: KRUK S.A.
III miejsce: Hoist Polska Sp. z o.o.

🏆 LAUR CESSIO OUTSOURCINGU
I miejsce: TUiR Allianz Polska S.A.
II miejsce: PKO Bank Polski S.A.
III miejsce: Polski Fundusz Rozwoju S.A. 

🏆 LAUR CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności
I miejsce: Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Sp.k.
II miejsce: Intrum Sp. z o.o.
III miejsce: RK Legal

Wręczenie Laurów CESSIO miało miejsce na uroczystej gali pierwszego dnia XIII Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbył się w dniach 22-23 września 2022 roku we Wrocławiu.

Kategorie CESSIO

Zasady i wyniki zakończonych edycji