Wydarzenia

Laur CESSIO

Trwa głosowanie w ramach CESSIO 2023

Kontakt: Agnieszka Kozioł (akoziol@zpf.pl)

Laur CESSIO to prestiżowe wyróżnienie w branży zarządzania wierzytelnościami i jest istotnym elementem misji ZPF upowszechniania na rynku finansowym wysokich standardów działania.

Idea Lauru CESSIO powstała w 2013 r. i od samego początku jest projektem włączonym w organizację Kongresu Zarządzania Wierzytelności.

Benchmarkiem do dokonywania oceny jakości praktyk organizujących i przystępujących do przetargów na sprzedaż i usługi windykacji wierzytelności są zasady zawarte w dokumencie opracowanym w ZPF: Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności.

Laur obejmuje cztery kategorie wyróżnień:

  • Laur CESSIO – wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności,

  • Laur CESSIO OUTSOURCINGU – wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych, organizujących przetarg na serwis wierzytelności, których standardy pracy oceniane są wysoko,

  • Laur CESSIO INWESTORÓW – wyróżnienie dla wierzycieli wtórnych przystępujących do przetargu na zakup portfela wierzytelności, których standardy pracy oceniane są wysoko,

  • Laur CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności – wyróżnienie dla oferentów serwisujących wierzytelności, których standardy pracy oceniane są wysoko.

W 2023 roku odbyła się już: XI edycja Lauru CESSIO, VII edycja Lauru CESSIO Outsourcingu, VIII edycja Lauru CESSIO Inwestorów oraz VI edycja Lauru CESSIO Outsourcingu – Serwis Wierzytelności.

Nad merytorycznym przebiegiem procesu głosowania czuwa firma doradcza PwC. W skład Kapituły Lauru CESSIO wchodzą wybitni eksperci i jednocześ­nie liderzy opinii, reprezentujący zarówno samorząd i rynek bankowy, pracodawców i wierzycieli pierwotnych oraz firmy świadczące usługi doradcze. W składzie Kapituły gościliśmy m.in.: Jerzego Bańkę (ZBP), Roberta Jurkiewicza (PwC), Andrzeja Malinowskiego (Pracodawcy RP), Andrzeja Sugajskiego (Związek Polskiego Leasingu), dr. Mirosława A. Bieszki (ZPF) oraz Andrzeja Rotera (ZPF).

Nagroda CESSIO to istotne wyróżnienie w szeroko rozumianej branży zarządzania wierzytelnościami. Zawiera ona w sobie dwa komponenty: z jednej strony jest katalizatorem znaczenia dobrych praktyk na rynku wierzytelności, z drugiej strony stanowi wyróżnienie indywidualnej relacji i jej przebiegu pomiędzy podmiotami tego rynku. Nagroda ta jest elementem misji ZPF upowszechniania na rynku finansowym wysokich standardów działania oraz ugruntowuje rolę firm zarządzania wierzytelnościami jako istotnej składowej ekosystemu gospodarczego – Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Kapituła CESSIO 2023

  • Tadeusz Białek, Prezes, Związek Banków Polskich (ZBP)
  • Monika Constant, Prezes Zarządu, Związek Polskiego Leasingu (ZPL)
  • dr Sławomir Dudek, Prezes Zarządu, Główny Ekonomista, Instytut Finansów Publicznych (IFP) 
  • Robert Jurkiewicz, Partner, PwC
  • Konrad Klimek, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów (PZF)
  • dr Artur A. Trzebiński, Doradca ds. Ekonomicznych, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF)

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników i wręczenie Laurów CESSIO 2023 miało miejsce na uroczystej gali pierwszego dnia XIV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbył się w dniach 14–15 września 2023 roku we Wrocławiu (więcej informacji o kongresie: kzw.zpf.pl).

Wyniki w poszczególnych kategoriach dostępne są w poniższych zakładkach.

Kategorie CESSIO

Zasady i wyniki zakończonych edycji