Wydarzenia

Laur CESSIO

Edycja 2022 Lauru CESSIO trwa!

KONTAKT W SPRAWIE GŁOSOWANIA I FORMULARZY ANKIET:

badania@zpf.pl

Laur CESSIO to wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności – jedyny jak dotąd projekt w tym obszarze.

Idea Lauru CESSIO powstała w 2013 r. i od samego początku jest projektem włączonym w organizację Kongresu Zarządzania Wierzytelności.

Benchmarkiem do dokonywania oceny jakości praktyk organizujących i przystępujących do przetargów na sprzedaż i usługi windykacji wierzytelności są zasady zawarte w dokumencie opracowanym w ZPF: Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności.

Laur obejmuje cztery kategorie wyróżnień:

  • Laur CESSIO – wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności,
  • Laur CESSIO OUTSOURCINGU – wyróżnienie dla wierzycieli wtórnych, przystępujących do przetargów na sprzedaż portfela wierzytelności, których standardy pracy oceniane są najwyżej,
  • Laur CESSIO INWESTORÓW – wyróżnienie dla wierzycieli pierwotnych za wyższe standardy organizacji postępowania ofertowego,
  • Laur CESSIO OUTSOURCINGU – Serwis Wierzytelności – wyróżnienie dla oferentów serwisujących wierzytelności, których standardy pracy oceniane są najwyżej.

Nad merytorycznym przebiegiem procesu głosowania czuwa firma doradcza PwC. W skład Kapituły Lauru CESSIO wchodzą wybitni eksperci i jednocześ­nie liderzy opinii, reprezentujący zarówno samorząd i rynek bankowy, pracodawców i wierzycieli pierwotnych oraz firmy świadczące usługi doradcze. W składzie Kapituły gościliśmy m.in.: Jerzego Bańkę (ZBP), Roberta Jurkiewicza (PwC), Andrzeja Malinowskiego (Pracodawcy RP), Andrzeja Sugajskiego (Związek Polskiego Leasingu), dr. Mirosława A. Bieszki (ZPF) oraz Andrzeja Rotera (ZPF).

Nagroda CESSIO to istotne wyróżnienie w szeroko rozumianej branży zarządzania wierzytelnościami. Zawiera ona w sobie dwa komponenty: z jednej strony jest katalizatorem znaczenia dobrych praktyk na rynku wierzytelności, z drugiej strony stanowi wyróżnienie indywidualnej relacji i jej przebiegu pomiędzy podmiotami tego rynku. Nagroda ta jest elementem misji ZPF upowszechniania na rynku finansowym wysokich standardów działania oraz ugruntowuje rolę firm zarządzania wierzytelnościami jako istotnej składowej ekosystemu gospodarczego – Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Kategorie CESSIO

Zasady i wyniki zakończonych edycji