Etyka

Program etyczny ZPF

Na program etyczny ZPF składają się:

 1. Kodeksy etyki – dobrowolnie wypracowane przez Członków Związku i przyjęte przez nich do stosowania standardy i zasady działania obowiązujące w branżach – aktualizowane decyzją wszystkich Członków Związku – we współpracy z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi:

  • Zasady Dobrych Praktyk – obligatoryjne dla wszystkich Członków – od 2005 r. – obecnie 1 księga ogólna i 6 ksiąg branżowych (sprzedaży produktów kredytowych, w tym kredytowania ratalnego w ramach sprzedaży bezpośredniej, zarządzania wierzytelnościami, biur informacji gospodarczej, funduszy hipotecznych, pośrednictwa finansowego, internetowych giełd wierzytelności),
  • Zasady Dobrych Praktyk Procesu Sprzedaży Wierzytelności – obligatoryjne dla Członków ZPF – od 2019 r.

 2. Aktywności i procedury:

  • monitorowanie stosowania ZDP przez Członków Związku – poprzez prowadzenie postępowań dotyczących zgodności praktyk biznesowych Członków z ZDP – prowadzone przez Rzecznika Etyki i Komisję Etyki – obejmują fakultatywnie nałożenie sankcji oraz zalecenia naprawcze – prowadzone na wniosek interesariuszy zewnętrznych (najczęściej rzeczników konsumentów i konsumentów) i wewnętrznych,
  • prowadzenie audytu etycznego wstępnego – dla przedsiębiorstw ubiegających się o przyjęcie do ZPF – jako odrębna procedura od 2018 r.,
  • prowadzenie audytu etycznego okresowego – dla Członków ZPF – od 2006 r.,
  • nadzór nad identyfikacją etyczną Członków ZPF na stronach www – od 2017 r.

 3. Działania edukacyjne dotyczące etyki w biznesie i promocja programu etycznego ZPF:

  • szkolenia i warsztaty adresowane do interesariuszy zewnętrznych, odpowiedzialnych za ochronę konsumenta, dotyczące ZDP i składania skarg do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki,
  • publikacje eksperckie i wystąpienia na konferencjach naukowych i branżowych,
  • konkurs Verba Veritatis we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego – od 2006 r.,
  • Laur Ambasador Dobrych Praktyk ZPF dla rzeczników konsumentów najbardziej aktywnie współpracujących z ZPF – od 2019 r.

 4. Organy Związku – niezależne od Zarządu i Rady Związku – odpowiedzialne za działania w obszarze programu etycznego:

  • Komisja Etyki – organ kolegialny – od 2005 r.,
  • Rzecznik Etyki – organ jednoosobowy – od 2018 r.