Program etyczny ZPF

Na program etyczny ZPF składają się:

 1. Kodeksy etyki – dobrowolnie wypracowane przez członków Związku i przyjęte przez nich do stosowania standardy i zasady działania obowiązujące w branżach – aktualizowane decyzją wszystkich członków Związku – we współpracy z kluczowymi interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi:
  • Zasady Dobrych Praktyk – obligatoryjne dla wszystkich członków – od 2005 r. – obecnie 1 księga ogólna i 6 ksiąg branżowych (sprzedaży produktów kredytowych, w tym kredytowania ratalnego w ramach sprzedaży bezpośredniej, zarządzania wierzytelnościami, biur informacji gospodarczej, funduszy hipotecznych, pośrednictwa finansowego, internetowych giełd wierzytelności)
  • Zasady Dobrych Praktyk Procesu Sprzedaży Wierzytelności – obligatoryjne dla członków ZPF – od 2019 r.
 2. Aktywności i procedury:
  • monitorowanie stosowania ZDP przez członków Związku – poprzez prowadzenie postępowań dotyczących zgodności praktyk biznesowych członków z ZDP – prowadzone przez Rzecznika Etyki i Komisję Etyki – obejmują fakultatywnie nałożenie sankcji oraz zalecenia naprawcze – prowadzone na wniosek interesariuszy zewnętrznych (najczęściej rzeczników konsumentów i konsumentów) i wewnętrznych
  • prowadzenie audytu etycznego wstępnego – dla przedsiębiorstw ubiegających się o przyjęcie do ZPF – jako odrębna procedura od 2018 r.
  • prowadzenie audytu etycznego okresowego – dla członków ZPF – od 2006 r.
  • nadzór nad identyfikacją etyczną Członków ZPF na stronach www – od 2017 r.
 3. Działania edukacyjne dotyczące etyki w biznesie i promocja programu etycznego ZPF:
  • szkolenia i warsztaty adresowane do interesariuszy zewnętrznych, odpowiedzialnych za ochronę konsumenta, dotyczące ZDP i składania skarg do Rzecznika Etyki i Komisji Etyki
   o publikacje eksperckie i wystąpienia na konferencjach naukowych i branżowych
  • publikacje eksperckie i wystąpienia na konferencjach naukowych i branżowych
  • konkurs Verba Veritatis we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego – od 2006 r.
  • Laur Ambasador Dobrych Praktyk ZPF dla rzeczników konsumentów najbardziej aktywnie współpracujących z ZPF – od 2019 r.
 4. Organy Związku – niezależne od Zarządu i Rady Związku – odpowiedzialne za działania w obszarze programu etycznego
  • Komisja Etyki – organ kolegialny – od 2005 r.
  • Rzecznik Etyki – organ jednoosobowy – od 2018 r.