Członkostwo

Dlaczego warto dołączyć?

Jesteśmy organizacją zrzeszającą firmy i instytucją z szeroko pojętego sektora finansowego. Skupiamy blisko 100 firm z 8 sektorów rynku usług finansowych. Reprezentujemy branżę finansową wobec instytucji publicznych, występujemy jako “głos biznesu” w relacji z urzędami, organami nadzoru i organizacjami samorządowymi rynku finansowego i konsumenckimi. Członkostwo w ZPF zapewnia szereg korzyści dla samych firm członkowskich, jak i dla całej branży, m.in.:

 • możliwość budowania relacji branżowych i współpracy z uznanymi partnerami zrzeszonymi w ZPF, wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk,
 • szybki dostęp do informacji ważnych z punktu widzenia firm z sektora finansowego, w tym pełnych i aktualnych rekomendacji i interpretacji najważniejszych regulacji prawnych, jak również wsparcie Członków w praktycznym wdrożeniu przepisów prawnych,
 • udział w procesie legislacyjnym w Polsce i w Europie i możliwość bezpośredniego konsultowania i opiniowania projektowanych przez ustawodawcę nowych regulacji prawnych istotnych dla branży lub zmian w istniejących regulacjach,
 • bezpłatny dostęp do najbardziej aktualnych wyników badań i analiz na temat poszczególnych sektorów rynku finansowego oraz prognoz rynku i koniunktury, opracowywanych przez specjalistów ZPF, jak również we współpracy z uznanymi instytucjami badawczymi w Polsce,
 • współpraca z administracją publiczną i rządową w Polsce, udział w inicjatywach na rzecz rozwoju sektora finansowego,
 • uczestnictwo w inicjatywach na poziomie UE, za pośrednictwem międzynarodowej organizacji Eurofinas,
 • uczestnictwo w spotkaniach branżowych organizowanych specjalnie dla Członków,
 • uczestnictwo na preferencyjnych warunkach w studiach podyplomowych oraz innych inicjatywach organizowanych przez Związek w celu podnoszenia kompetencji pracowników podmiotów należących do ZPF i profesjonalizacji branży,
 • uczestnictwo lub ewentualne prowadzenie dedykowanych Członkom systematycznych webinarów (ok. 2 miesięcznie) w specjalnym cyklu: #merytorycznyZPF,
 • rozpoznawalność marki firmy członkowskiej, jako należącej do elitarnej grupy podmiotów o zweryfikowanej jakości standardów etycznych,
 • możliwość wymiany doświadczeń i rzetelnej, merytorycznej komunikacji z organizacjami konsumenckimi i podmiotami, których zadaniem statutowym jest ochrona praw konsumentów,
 • wzmacnianie wizerunku marki firmy członkowskiej w oczach klientów i kontrahentów,
 • zwiększenie widoczności i promocję marki Członka, m.in. poprzez publikacje na stronie ZPF oraz możliwość uczestnictwa w projektach branżowych promowanych w mediach,
 • realny wpływ na tworzenie standardów działania w branży finansowej w Polsce i przyszłość sektora.