Audyt etyczny

Kwestię audytu etycznego reguluje dokument Zasad Dobrych Praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w ZPF:
§ 16
W celu kontrolowania zgodności procedur stosowanych przez przedsiębiorstwo finansowe z Zasadami Dobrych Praktyk, jest ono zobowiązane do przeprowadzania raz w roku audytu wewnętrznego.

§ 17
Audyt wewnętrzny należy przeprowadzić w oparciu o formularz audytu wewnętrznego, właściwy  dla  branży,  w  której  działa  przedsiębiorstwo.  Wzory  formularzy  audytu wewnętrznego do stosowania w przeprowadzaniu audytu ustanawia uchwałą Komisja Etyki.