Kredytobranie 2.0

Kredytobranie 2.0

Nie każdy musi wykazywać się gruntowną wiedzą o rynku finansowym, nie każdy jest ekonomicznym omnibusem – nie ma takiego obowiązku! Jednak większość Polaków już skorzystała z kredytowego wsparcia i nadal znaczna liczba z takiej możliwości będzie korzystać. Zróbmy to świadomie, zróbmy to z rozwagą.

Dlatego Związek Przedsiębiorstw Finansowych inicjuje kampanię społeczną, której celem nadrzędnym jest zwrócenie uwagi, że zrozumienie mechanizmów, rządzących światem finansów może tylko ułatwić rozsądne zaciąganie kredytów. Życie pokazuje, że istnieje potrzeba sukcesywnego podnoszenia kompetencji, a także doskonalenia wiedzy o potencjalnych konsekwencjach nieroztropnego podejmowania decyzji finansowych.

Kredytobranie 2.0. Dobre Praktyki Konsumenta zawiera proste, oparte o doświadczenia praktyczne wskazówki co do zasad postępowania i wyjaśnienie, dlaczego warto się do nich zastosować. Skąd nazwa? Tak jak w pewnym momencie rozwoju internetu przyszedł czas na oddanie w ręce jego użytkowników generowania treści (web 2.0), tak – analogicznie – pora, by kredytobiorcy świadomie i odpowiedzialnie korzystali z dostępnych instrumentów finansowych.

Kampania społeczna Kredytobranie 2.0. Dobre Praktyki Konsumenta będzie prowadzona nieprzerwanie, a stanowiące jej treść zasady rozważnego i odpowiedzialnego postępowania przy braniu kredytów – systematycznie weryfikowane i aktualizowane, m.in. przy współudziale Komisji Etyki ZPF.

DO POBRANIA
Plakat „Kredytobranie 2.0” – wersja polska
Size: 1,97 MB
Plakat „Kredytobranie 2.0” – wersja angielska
Size: 2,06 MB