Zasady dobrych praktyk

Zasady Dobrych Praktyk to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 

DO POBRANIA:

Zasady Dobrych Praktyk, wrzesień 2020

Zasady Dobrych Praktyk, grudzień 2019

Zasady Dobrych Praktyk, wrzesień 2018

Principles of Good Practices – english (2017)