Etyka

Zasady Dobrych Praktyk

Zasady Dobrych Praktyk (ZDP) to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, opartych na ogólnych normach moralnych i zgodnych z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na rynku finansowym, w szczególności związane z rynkiem finansów konsumenckich, będące Członkami Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Oprócz Zasad Dobrych Praktyk przedsiębiorcy z branży windykacyjnej skupieni w ZPF przyjęli do stosowania szczegółowe wytyczne dotyczące procesu sprzedaży wierzytelności.

Do pobrania

Zasady Dobrych Praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Aktualne wydanie:
Zasady Dobrych Praktyk, czerwiec 2023
Size: 0,98 MB
Poprzednie wydania:
Zasady Dobrych Praktyk, czerwiec 2022
Size: 1,09 MB
Zasady Dobrych Praktyk, wrzesień 2020
Size: 1,41 MB
Zasady Dobrych Praktyk, grudzień 2019
Size: 1,30 MB
Zasady Dobrych Praktyk, wrzesień 2018
Size: 1,00 MB
Zasady Dobrych Praktyk procesu sprzedaży wierzytelności
Dobre praktyki Procesu sprzedaży wierzytelności
Size: 0,64 MB