Badania i publikacje

Raporty

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce prowadzi cykliczne badania i opracowuje raporty, dotyczące działalności różnych branż i sektorów rynku finansowego w Polsce.

Nasze publikacje dostarczają pożytecznej i specjalistycznej wiedzy dla wielu interesariuszy rynku finansowego.