Badania i publikacje

Komentarz eksperta

Daniel Rybarczyk
Radca Prawny, RK RODO
Jak weryfikować procesora, aby mieć pewność, że dane naszych klientów są bezpieczne?
Nie jest niczym nowym, że administrator odpowiada za wybór podmiotu przetwarzającego. Taka odpowiedzialność wynika z art. 28 ust. 1 RODO. Często administrator ma bardzo wąskie pole do manewru, jeśli chodzi o wybór procesora czy też narzucenie mu „swojej woli” w zakresie postanowień umowy powierzenia. Niejednokrotnie to administrator jest w ekonomicznie o wiele słabszej pozycji aniżeli wielcy dostawcy usług (w szczególności ci międzynarodowi), z którymi nie tylko niemalże niemożliwe jest ustalenie indywidualnych warunków przetwarzania oraz obowiązków procesora, ale nawet zawarcie samej umowy powierzenia.
Kamil Gosławski
Senior Key Account Manager, CRIF sp. z o.o.
Ostatnio na łamach prasy czy w serwisach online często pojawiają się krzykliwe tytuły, w których autorzy straszą nas, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Czy rzeczywiście tak się stanie? Czy pracownicy branży finansowej skazani są na bezrobocie w najbliższych latach?
Bartosz Jamróz
Head of Direct to Customer, Ikano Bank AB (publ) S.A. Oddział w Polsce
Ostatnio na łamach prasy czy w serwisach online często pojawiają się krzykliwe tytuły, w których autorzy straszą nas, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. Czy rzeczywiście tak się stanie? Czy pracownicy branży finansowej skazani są na bezrobocie w najbliższych latach?
Bartosz Kozłowski
Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, CSO & Co-Founder, Sagenso
Żeby dobrze chronić atrakcyjne dla cyberprzestępców zasoby firmy i klientów, sektor finansowy powinien potraktować priorytetowo kwestie cyberbezpieczeństwa. Na przykład, dzisiaj szczególnie ważne staje się stosowanie stosowanie odpowiednich systemów bezpieczeństwa przed złośliwym oprogramowaniem, które współcześnie dużo zyskują, czerpiąc z technologii AI i opierając się na niej. Z jakimi zagrożeniami musi się zmagać branża finansowa i czym to się może dla niej skończyć? Jak się chronić? Szczegóły w artykule.
Andrzej Sawicki
Prezes Zarządu, Ascron
Dokumentacja windykacyjna jest skomplikowana i złożona, dlatego praca z nią często wymaga zaangażowania wielu wyspecjalizowanych zespołów. Jednak dzisiejszy biznes oczekuje od sektora zarządzania wierzytelnościami czegoś jeszcze: wysokiej efektywności. Jakich narzędzi użyć, by poprawić jakość i czas procesowania dokumentów? O tym w dzisiejszym artykule.
Sebastian Kondracki Chief Innovation Officer, Deviniti
Sebastian Kondracki
Chief Innovation Officer, Deviniti
Według najnowszego raportu firmy McKinsey, zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji (AI) może zwiększyć roczne globalne zyski przedsiębiorstw aż do 4,4 biliona dolarów w ramach 63 różnorodnych biznesowych przypadków użycia. Oznacza to, że same polskie firmy mają szansę na osiągnięcie dodatkowego zysku w wysokości 31,2 miliarda dolarów rocznie. Mimo że są to prognozy, coraz więcej danych z różnych branż — takich jak rozwój oprogramowania — potwierdza transformacyjny potencjał generatywnej AI.
Waldemar Szubert
Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, po przejściu procedury legislacyjnej, został podpisany przez Prezydenta w dniu 13 lipca 2023 roku. Ustawa weszła w życie co do zasady od razu (dnia następnego po opublikowaniu), z pewnymi wyjątkami. Inicjatorzy przedstawili projekt jako zamierzający do zwiększenia ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę, m.in. umów kredytów i pożyczek czy sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela i zjawiska tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do autoryzowania transakcji wykonanych przez złodzieja w instytucji finansowej.
adw. dr Jan Prasałek
Legal Director RK RODO, Legal Expert RK Legal
Do naruszenia ochrony danych osobowych dochodzi w wyniku ich ujawnienia lub utraty. Może to nastąpić poprzez działania nieumyślne, np. błędną wysyłkę korespondencji lub zgubienie laptopa, jak i przez świadome włamanie do systemów teleinformatycznych czy celowe upublicznienie danych przez pracowników. Konsekwencje takiego naruszenia mogą być dotkliwe dla firm, które są administratorem danych osobowych oraz oznaczają dla nich szereg obowiązków.