Badania i publikacje

Komentarz eksperta

Andrzej Sawicki
Prezes Zarządu, Ascron
Jak automatyzacja wspiera procesy przetwarzania dokumentów w segmencie wierzytelności masowych?
O tym, że sektor wierzytelności w Polsce rośnie stabilnie wiemy m.in. dzięki danym regularnie gromadzonym przez ZPF. Jak wskazuje Związek, od początku 2018 r. wartość nominalna wierzytelności wzrastała średnio o 12,3% w ujęciu rocznym, by na koniec 2022 roku osiągnąć poziom 156,5 mld zł.
Waldemar Szubert
Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, po przejściu procedury legislacyjnej, został podpisany przez Prezydenta w dniu 13 lipca 2023 roku. Ustawa weszła w życie co do zasady od razu (dnia następnego po opublikowaniu), z pewnymi wyjątkami. Inicjatorzy przedstawili projekt jako zamierzający do zwiększenia ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę, m.in. umów kredytów i pożyczek czy sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela i zjawiska tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do autoryzowania transakcji wykonanych przez złodzieja w instytucji finansowej.
adw. dr Jan Prasałek
Legal Director RK RODO, Legal Expert RK Legal
Do naruszenia ochrony danych osobowych dochodzi w wyniku ich ujawnienia lub utraty. Może to nastąpić poprzez działania nieumyślne, np. błędną wysyłkę korespondencji lub zgubienie laptopa, jak i przez świadome włamanie do systemów teleinformatycznych czy celowe upublicznienie danych przez pracowników. Konsekwencje takiego naruszenia mogą być dotkliwe dla firm, które są administratorem danych osobowych oraz oznaczają dla nich szereg obowiązków.
Adam Rusiłowicz
Adam Rusiłowicz
Kierownik działu obsługi wspólnot mieszkaniowych i spraw deweloperskich, Kancelaria Ryszewski i Szubierajski Sp. k.
Pierwszego lipca 2023 r. w życie wchodzi/weszła duża nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Jedną z istotniejszych zmian jest wprowadzenie specjalnego postępowania z udziałem konsumentów. Od teraz konsumenci będą mogli uzyskać od przedsiębiorcy zwrot kosztów procesu pomimo przegrania sprawy. W praktyce nowe przepisy mogą też spowodować skrócenie czasu trwania postępowań sądowych i dosłownie „przybliżyć” Sąd do konsumentów. Może to odgrywać zasadnicze znaczenie w popularnych sporach nabywców nieruchomości z deweloperami.
Piotr Żelek, Radca prawny, FinLegalTech Żelek i Wspólnicy sp.k.
Piotr Żelek
Radca prawny, Wspólnik Zarządzający, FinLegalTech Żelek i Wspólnicy sp.k.
Wczoraj, czyli 18 maja 2023 r., weszła w życie kolejna część przepisów ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, potocznie określanej mianem „ustawy antylichwiarskiej”. Jej głównym celem jest zwalczanie nieprawidłowości jakie zidentyfikowano na rynku pożyczek i kredytów konsumenckich, ale część wprowadzonych zmian dotyczy także działalności samych instytucji pożyczkowych, nowych wymogów organizacyjnych oraz sprawowania nad nimi nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Marcin Czugan
Prezes Zarządu, ZPF
Powiedzieć, że rok 2022 w branży pożyczkowej (nawet szerzej – w branży kredytodawców kredytu konsumenckiego) był obfity w wydarzenia legislacyjne, to nic nie powiedzieć. Przez cały rok przyszło nam pracować nad kształtem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, która została uchwalona 6 października 2022 r.
dr Artur Trzebiński
Doradca ds. Ekonomicznych, ZPF
Zmiany, które zaszły w szeroko rozumianym otoczeniu gospodarczym w I połowie 2022 roku, oceniam na 5. Nie na ocenę bdb, ale na pięć punktów w skali od 0 do 10. Liczba nie jest przypadkowa. W końcu w tym okresie stopa referencyjna NBP przebiła poziom 5%, poziom bezrobocia wynosił niecałe 5%, poziom inflacji w czerwcu zawiera aż dwie 5, poziom zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek przekracza 5 mld zł.
Waldemar Szubert
Radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski Szubierajski
W dniu 14 listopada 2022 roku Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Zasadniczo, przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 8 grudnia 2022 roku. Stosowanie nowych przepisów co do zasady dotyczy transakcji handlowych zawartych po wejściu w życie ustawy.
Przemysław Cichoń
Członek Komitetu Ekonomicznego ZPF, Chief Investment Officer, Ultimo S.A.
Utrzymująca się wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe oraz brak jasnych scenariuszy dalszego rozwoju sytuacji, mają bardzo niekorzystny wpływ na nastroje konsumentów.