O nas

EUROFINAS

Od 2006 roku ZPF jest członkiem europejskiej organizacji EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) i bierze aktywny udział w kreowaniu relacji z europejskimi interesariuszami rynku usług finansowych.

EUROFINAS reprezentuje na forum europejskim instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich. Jest jedną z najstarszych organizacji reprezentujących dostawców usług finansowych w Europie – Federacja została powołana do życia w 1963 roku. Obecnie Eurofinas reprezentują organizacje z 16 państw. Są to głównie organizacje obejmujące banki, instytucje pożyczkowe oraz captive companies.

Eurofinas jest Członkiem European Banking Industty Committee (EBIC) oraz Centre for European Policy Studies (CEPS), a także uznanym partnerem instytucji Europejskich, takich jak Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Rada UE.

 

Strona www EUROFINAS – PRZEJDŹ

CZŁONKOWIE EUROFINAS:

 • Belgia: Union Professionnelle du Crédit (UPC) / Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)
 • Czechy: Czech Leasing & Finance Association (CLFA)
 • Dania: Finans og Leasing
 • Finlandia: Federation of Finnish Financial Services (FKL)
 • Francja: Association Française des Sociétés Financières (ASF)
 • Niemcy: Bankenfachverband
 • Włochy: Associazone Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN)
 • Maroko: Association Professionnelle des Sociétés de Financement (APSF) / Associate Member
 • Holandia: Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN)
 • Norwegia: Finansieringsselskapenes Förening
 • Polska: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF)
 • Portugalia: Associaçao de Sociedades Financeiras para Aquisicoes a Credito (ASFAC)
 • Hiszpania: Asociacion Nacional de Establecimientos Financieros de Credito (ASNEF)
 • Szwecja: Finansbolagens Förening
 • Turcja: Turkish Association of Financial Institutions (AFI/FKB)
 • Wielka Brytania: Finance & Leasing Association (FLA)

KOMITETY TECHNICZNE EUROFINAS

Komitet Prawno-Polityczny (Legal and Policy Committee)

Komitet Prawno-Polityczny jest jednym z dwóch – obok Komitetu Statystycznego – komitetów technicznych EUROFINAS.

Komitet Prawno-Polityczny jest odpowiedzialny m.in. za analizowanie projektów aktów prawnych wydawanych przez organy Unii Europejskiej oraz doradzanie Zarządowi EUROFINAS w kwestiach prawnych. W szczególności Komitet formułuje argumenty i przygotowuje stanowiska EUROFINAS w sprawach związanych z działalnością legislacyjną Komisji Europejskiej, które dotyczą sektora pożyczek konsumenckich lub mogą na sektor ten oddziaływać.

Komitetowi podlegają tzw. grupy robocze, odpowiedzialne za monitorowanie prac legislacyjnych poszczególnych regulacji i wsparcie Komitetu argumentami wzmacniającymi stanowisko EUROFINAS w zakresie pracy nad konkretnymi aktami prawnymi.

Od 1 stycznia 2015 r. dwuletnią kadencję Przewodniczącego Komitetu Prawno–Politycznego EUROFINAS pełnił mec. Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF, Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego ZPF.

Komitet Statystyczny (Statistics Committee)

Komitet Statystyczny jest jednym z dwóch – obok Komitetu Prawno-Politycznego – komitetów technicznych EUROFINAS.

Komitet Statystyczny EUROFINAS został powołany w celu zrozumienia europejskiego rynku kredytów konsumenckich oraz wspierania działań Komitetu Prawno-Politycznego. Komitet Statystyczny zbiera i analizuje dane zebrane od instytucji spośród krajów członkowskich EUROFINAS. Swoim zakresem dane te obejmują m.in. kredyty konsumenckie, kredyty samochodowe, kredyty hipoteczne i kredyty gospodarcze. Raporty statystyczne publikowane są w Biuletynie Statystycznym EUROFINAS wraz z komentarzami i analizami ekonomicznymi oraz danymi z instytucji zrzeszonych w EUROFINAS. Komitet niedawno wprowadził również  badanie europejskich gospodarstw domowych uwzględniające cechy i zachowania konsumpcyjne.