Członkostwo

O członkostwie

Członkiem Związku może być pracodawca tj. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników, której podstawowym przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej usługi w zakresie sprzedaży kredytów i pożyczek konsumpcyjnych oraz wszelkich produktów i usług związanych z ich sprzedażą, w tym działalność bankową, usługi pośrednictwa, doradztwa i planowania finansowego, zarządzania wierzytelnościami, informacją gospodarczą i ubezpieczeniami oraz usługi wspomagające rynek finansowy, mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o dotyczącymi członkostwa w ZPF, a także listą firm zrzeszonych w naszej organizacji.