Członkostwo

Jak przystąpić
do ZPF

Członkiem Związku może być pracodawca tj. osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, zatrudniająca pracowników, której podstawowym przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej usługi w zakresie sprzedaży kredytów i pożyczek konsumpcyjnych oraz wszelkich produktów i usług związanych z ich sprzedażą, w tym działalność bankową, usługi pośrednictwa, doradztwa i planowania finansowego, zarządzania wierzytelnościami, informacją gospodarczą i ubezpieczeniami oraz usługi wspomagające rynek finansowy, mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracodawca ubiegający się o przyjęcie w poczet członków ZPF winien złożyć:

  • Deklarację członkowską, w której deklaruje przystąpienie w poczet członków ZPF, podpisaną przez dwóch wprowadzających, aktualnych członków ZPF,
  • Ankietę członkowską ZPF,
  • Ankietę wstępnego audytu etycznego ZPF.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Deklaracja członkowska ZPF
Size: 0,11 MB
Ankieta członkowska ZPF
Size: 0,11 MB
Ankieta wstępnego audytu etycznego
Size: 0,12 MB
Formularz naliczania składki
Size: 0,06 MB

Chcesz poznać szczegółowe warunki Członkostwa w ZPF? Zostaw dane do kontaktu wypełniając poniższy formularz.