Wydarzenia

Kongresy

Istotnym elementem działalności ZPF są wydarzenia, na których spotykają się eksperci i praktycy rynku, a także przedstawiciele urzędów centralnych w Polsce. Organizujemy kongresy poświęcone różnym sektorom rynku finansowego w Polsce, w tym zarządzania wierzytelnościami, sektorowi pożyczkowemu, pośrednictwa finansowego czy FinTech.

29–30 marca 2023
Warszawa
26 kwietnia 2023
Warszawa
25 maja 2023
Gdańsk
14–15 września 2023
Wrocław
18 października 2023
Warszawa
14 listopada 2023
Warszawa
13 grudnia 2023
Warszawa