Wydarzenia

Kongresy

Istotnym elementem działalności ZPF są wydarzenia, na których spotykają się eksperci i praktycy rynku, a także przedstawiciele urzędów centralnych w Polsce. Organizujemy kongresy poświęcone różnym sektorom rynku finansowego w Polsce, w tym zarządzania wierzytelnościami, sektorowi pożyczkowemu, pośrednictwa finansowego czy FinTech.

7 kwietnia 2022
Warszawa
18–19 maja 2022
Warszawa
3 czerwca 2022
Gdańsk
22–23 września 2022
Wrocław
26 października 2022
Warszawa
17 listopada 2022
Warszawa
15 grudnia 2022
Warszawa
1 grudnia 2022
Warszawa