Aktualności

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF): znaczny spadek
Dzięki opiniom ekspertów z branży po raz kolejny możemy przedstawić tendencje panujące na rynku zarządzania wierzytelnościami. Wartość BRW-ZPF za pierwszy kwartał tego roku wyniosła 65,6 punktów i jest niższa aż o 10 punktów w porównaniu do poprzedniego kwartału.
In memoriam profesora Wojciecha Gasparskiego
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci profesora Wojciecha Gasparskiego, nestora polskiej etyki biznesu. Był postacią ważną dla polskiego środowiska naukowego. Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, był również założycielem i dyrektorem Centrum Etyki Biznesu, wspólnej jednostki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie...

Nasza działalność

Od ponad 20 lat działamy na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia na nim standardów etycznych. Tworzymy środowisko wymiany doświadczeń dla uczestników rynku finansowego, reprezentujemy ich interesy wobec ustawodawcy, administracji publicznej oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, upowszechniamy wiedzę na temat rynku finansowego, a także współtworzymy wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Komentarz eksperta