Aktualności

Blisko połowa Polaków akceptuje nadużycia w sferze finansów
Siódma już edycja badania „Moralność Finansowa Polaków”, realizowanego dla Związku Przedsiębiorstw Finansowych, w partnerstwie z BIG InfoMonitor, EOS Poland, Ikano Bank i Ultimo, została przeprowadzona w okresie, w którym w Polsce wciąż obowiązywał stan epidemii COVID-19. Na opinie respondentów wpływały dodatkowo nastroje kształtowane wybuchem wojny w Ukrainie, ale także niepewnością sytuacji gospodarczej w kraju.
Aktualności Departamentu Prawno-Legislacyjnego
W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw dotyczącym między innymi uregulowania pracy zdalnej, w tym jej definicji, zasad udzielania, określenia wzajemnych uprawnień i obowiązków pracodawcy i pracownika w zakresie jej organizacji, kierowania oraz wykonywania. Nadto, projekt zawiera regulacje dotyczące kontroli trzeźwości pracowników...

Nasza działalność

Od ponad 20 lat działamy na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia na nim standardów etycznych. Tworzymy środowisko wymiany doświadczeń dla uczestników rynku finansowego, reprezentujemy ich interesy wobec ustawodawcy, administracji publicznej oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, upowszechniamy wiedzę na temat rynku finansowego, a także współtworzymy wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Komentarz eksperta