Aktualności

Gospodarstwa domowe przewidują pogorszenie obsługi swoich zobowiązań
Według najnowszych badań ZPF i SGH, Barometr Obsługi Zobowiązań (BOZ) spadł do poziomu 87,1 pkt. w III kwartale 2022 r. do poziomu 94,6 pkt. Wartość BOZ pozostaje w obszarach pesymistycznych, poniżej 100 punktów i jest w trendzie spadkowym. Wartość Barometru Obsługi Zobowiązań (BOZ) zmniejszyła się o 7,5 pkt. w porównaniu do 94,6 pkt. w poprzednim kwartale. Jego wartość jest mniejsza niż przed rokiem i niż przed pandemią, pozostaje w trendzie spadkowym i jest zbliżona do pandemicznego dołka.
Barometr Rynku Consumer Finance obniżył się i pozostaje na niskim poziomie, poniżej długookresowej średniej, jego wartość jest bliska dna z okresu kryzysu pandemicznego.
Wartość Barometru Consumer Finance spadła do 89,1 pkt. w III kwartale br. Aktualny odczyt jest niższy o 3,9 pkt niż ten zanotowany przed kwartałem, wynika z badania sytuacji na rynku consumer finance Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) i Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Kierunek wskazań BRCF, pomimo poprawy zanotowanej w poprzednim badaniu, może oznaczać spowolnienie dynamiki akcji kredytowej w okresie kilkunastu kolejnych miesięcy.

Nasza działalność

Od ponad 20 lat działamy na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia na nim standardów etycznych. Tworzymy środowisko wymiany doświadczeń dla uczestników rynku finansowego, reprezentujemy ich interesy wobec ustawodawcy, administracji publicznej oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, upowszechniamy wiedzę na temat rynku finansowego, a także współtworzymy wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!

Komentarz eksperta