Aktualności

Z nadzieją na pokój. Zapraszamy na świąteczny koncert charytatywny Fundacji Nienieodpowiedzialni i Grupy ANG – Członka ZPF.
W niedzielę, 4 grudnia o godz. 18:00 w Warszawie odbędzie się Świąteczny Koncert Charytatywny na rzecz Ukrainy „Z nadzieją na pokój”. Całkowity przychód ze sprzedaży biletów przeznaczony zostanie na zakup sprzętu medycznego do ambulansu, który będzie służył ratownikom ewakuującym rannych obywateli Ukrainy.
Barometr Rynku Wierzytelności ZPF (BRW-ZPF): bez zmian w III kwartale 2022
Dzięki opiniom ekspertów z branży po raz kolejny możemy przedstawić tendencje panujące na rynku zarządzania wierzytelnościami. Wartość BRW-ZPF za trzeci kwartał tego roku wyniosła 70,3 pkt. i jest wyższa o 0,3 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Nasza działalność

Od ponad 20 lat działamy na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia na nim standardów etycznych. Tworzymy środowisko wymiany doświadczeń dla uczestników rynku finansowego, reprezentujemy ich interesy wobec ustawodawcy, administracji publicznej oraz opinii publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej, upowszechniamy wiedzę na temat rynku finansowego, a także współtworzymy wizerunek uczestniczących w nim firm jako instytucji zaufania publicznego.

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!